Tuinproject

Tuinenproject Jol van start

5 april 2012

In maart 2012 is Centrada gestart met een tuinenproject in straten 17 en 19 in de Jol. Het doel van het project is om de wijk schoon, heel en veilig te maken. Als voorbereiding op het project hebben 44 bewoners een bezoek gekregen van de buurtvoorlichters.

De buurtvoorlichters namen een enquête af om erachter te komen wat bewoners vinden van hun voortuin, welke hulp en middelen zij nodig hebben om de tuin netjes te kunnen houden en hoe zij het openbaar gebied beoordelen.

De uitkomsten
De meest opvallende uitkomsten zijn:
-          Bewoners waarderen hun eigen voortuin meer dan de voortuin van de buren.
-          Het openbaar gebied krijgt van de bewoners maar net een voldoende.
-          Mensen geven als belangrijkste reden voor slecht/matig tuinonderhoud een slechte lichamelijke conditie.
-          Bewoners kunnen wel wat extra hulp/mankracht gebruiken, bijvoorbeeld hulp van buren.
-          Bewoners hebben geen belangstelling voor een onderhoudscontract of het gezamenlijk plaatsen van een haag.
-          Een aantal bewoners gaf aan interesse te hebben in de functie van Buurtambassadeur en/of stelt zich beschikbaar als tuinhulp.

Het vervolg….
In april en mei organiseert Centrada drie schoonmaakacties om met name ondersteuning te bieden aan bewoners die zelf niet (meer) in staat zijn om hun (voor)tuin te onderhouden en vrij te houden van afval. Twee medewerkers van Concern voor Werk staan ter beschikking van de bewoners. Ook kunnen bewoners voor een week tuingereedschap lenen. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden bij de sociaal wijkbeheerder. Welzijn Lelystad gaat bemiddelen tussen de bewoners die hulp in de tuin nodig hebben en bewoners die zich hebben gemeld als vrijwilliger.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software