Wachttijd huurwoningen loopt op door stagnerende doorstroming

9 mei 2012

De crisis op de woningmarkt zorgt er ook in Lelystad voor dat de doorstroming op de woningmarkt gering is. Door strengere hypotheekregels, onzekerheid over de eigen financiële situatie en over de ontwikkelingen op de woningmarkt, maken huurders steeds minder vaak de vervolgstap naar een koopwoning. Hierdoor komen er minder huurwoningen vrij en lopen de wachttijden op. De gemiddelde totale wachttijd voor een huurwoning is in Lelystad in een jaar tijd gestegen van twee en half jaar naar ruim drie jaar. De gemeente en Centrada voeren nog dit jaar maatregelen in om de doorstroming te bevorderen.  

Onlangs rapporteerde Centrada de wachttijden en andere cijfers met betrekking tot de woonruimteverdeling in de “Rapportage Woonruimteverdeling 2011” . Deze rapportage maakt onderdeel uit van de afspraken die gemeente en Centrada maakten in het Lokaal Akkoord 2010-2013 en de jaarafspraken 2011. De rapportage is ter kennisname aan het college aangeboden.

Centrada verwacht de tendens van de oplopende wachttijden te doorbreken met het in november 2011 gestarte experiment loten, waarbij 15% van het beschikbare woningaanbod wordt verloot, en met de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast spreken gemeente en Centrada af om maatregelen die andere corporaties en gemeenten nemen om de doorstroming te bevorderen, te toetsen op bruikbaarheid in Lelystad. Dergelijke maatregelen worden in 2012 ingevoerd.

Centrada signaleert tevens dat woningzoekenden zich steeds meer uit voorzorg inschrijven. Van de bijna 11.000 huishoudens die als woningzoekende staan ingeschreven heeft 61% nog nooit gereageerd op een woning. Hierdoor loopt de inschrijfduur op. Aangezien woningzoekenden met de langste inschrijfduur als eerste in aanmerking komen, hebben nieuwkomers met geen of weinig inschrijfduur minder snel kans op een huurwoning.

De wachttijd voor een huurwoning is het langst voor een- en tweepersoonshuishoudens tussen 23 en 55 jaar en voor gezinnen met kinderen (in totaal 63% van het totaal aantal woningzoekenden). Jongeren tot 23 jaar komen gemiddeld genomen het snelst in aanmerking voor een woning.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software