IMG_9493c

Wachttijd voor huurwoning vrij stabiel

29 april 2015

De wachttijden voor betaalbare huurwoningen in Lelystad zijn al een aantal jaar min of meer hetzelfde. Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2014’ blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor het vierde jaar achtereen iets boven de drie jaar ligt. De rapportage maakt onderdeel uit van het ‘Lokaal Akkoord’ en de specifieke jaarafspraken tussen gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada. De rapportage wordt gebruikt om de afspraken te evalueren en als sturingsinstrument.

Voor 2014 zijn de gelijkblijvende cijfers over de wachttijden opvallend,  omdat er naar verhouding maar weinig woningen leeg kwamen. In 2014 zijn 674 verschillende woningen via een advertentie aangeboden. In 2013 waren dat er veel meer (906), omdat in dat jaar veel nieuwbouwwoningen werden opgeleverd, wat in 2014 niet het geval was.

Minder woningzoekenden
Eind 2014 stonden 9.425 huishoudens ingeschreven als woningzoekende. Een jaar daarvoor waren dat er nog 2.400 meer. Dit is deels te verklaren door een andere methode van de jaarlijkse verlenging van de inschrijving. Voorheen gebeurde dat via automatische incasso, nu vraagt verlengen om een bewuste handeling (betalen via i-DEAL). Ondanks dat Centrada de ingeschrevenen herhaaldelijk verzocht de verlengingskosten te betalen omdat anders de inschrijving zou worden verwijderd,  leidde dit tot een behoorlijk afname  van het aantal woningzoekenden.

Wachttijd sparen
In 2014 is slechts 20% van het totaal aantal ingeschrevenen actief op zoek naar een woning. Het aantal woningzoekenden dat wachttijd ‘spaart’ is groot, maar liefst 64% heeft nog nooit gereageerd op een woning. De wachttijden zijn per doelgroep zeer uiteenlopend. Jongeren tot 23 jaar hebben de kortste totale wachttijd, senioren de langste. Bij de laatste groep is dat te verklaren uit het feit dat zij vaak uit voorzorg ingeschreven staan en pas hun wachttijd verzilveren als dit nodig of wenselijk is. Ook is het een relatief kleine groep, zodat woningzoekenden in die groep met veel ‘spaartijd’ de gemiddelde wachttijd negatief beïnvloeden.

Loten
Van de vrijkomende huurwoningen wijst Centrada 85% toe op basis van inschrijfduur; hoe langer iemand staat ingeschreven als woningzoekende, hoe meer kans hij/zij maakt op een woning. Speciaal voor mensen die per direct op zoek zijn naar een woning, maar nog niet lang staan ingeschreven (spoedzoeker), wordt 15% van de vrijkomende woningen verloot. Het effect van het loten op de wachttijden is positief. Het voorziet in een behoefte. Mensen met een korte wachttijd zijn met het loten gemiddeld sneller geholpen dan wanneer ze uitsluitend zouden kunnen reageren op woningen die verdeeld worden op basis van de inschrijftijd. Vooral een- en twee persoonshuishoudens en gezinnen lijken relatief vaak met spoed een woning te zoeken.

Urgentie
Woningzoekenden hebben de mogelijkheid om bij een acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheid urgentie aan te vragen op basis van het urgentiereglement. In 2014 zijn 35 urgenties toegekend, wat hoger was dan in 2013, toen dat er 26 waren. De stijging is vooral het gevolg van een toename van het aantal urgentieaanvragen op basis van financiële gronden (veelal gedwongen verkoop ten gevolge van ontslag).

Andere conclusies
Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2014’ zijn meer interessante conclusies te trekken, zoals:

  • Gemiddeld reageerden er 66 woningzoekenden per advertentie. Woningen en appartementen die bestemd zijn voor senioren zijn het minst populair (gemiddeld 10 reacties). De eengezinswoning blijft met gemiddeld 96 reacties onverminderd populair.
  • De ingeschreven woningzoekenden komen voor 85% uit Lelystad. Van de spoedzoekers (de mensen die reageren op de te verloten woningen) komt 30% van elders. Van de gezinnen die mee loten en dus haast hebben, is dit zelfs 40%.

 Het volledige rapport kunt u hier lezen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software