pag2Agoradek

Wachttijden voor sociale huurwoning blijven hoog

16 januari 2013

Door de economische recessie is de afgelopen jaren enerzijds de vraag naar sociale huurwoningen toegenomen en anderzijds het aanbod van sociale huurwoningen afgenomen door de gebrekkige doorstroming naar de koopmarkt. Hier komt de komende tijd naar verwachting weinig verandering in; de wachttijden voor een sociale huurwoning in Lelystad zullen in de toekomst dan ook waarschijnlijk aan de hoge kant blijven. Inmiddels is de gemiddelde wachttijd 3,2 jaar. Gemeente Lelystad en Centrada hebben in het Lokaal Akkoord 2010-2013 streefwaarden voor de wachttijden afgesproken. Maatregelen die ervoor zorgen dat wachttijden teruglopen zijn beperkt.

Maatregelen verkorten wachttijden voor gezinnen
Gezinnen hebben in Lelystad te maken met de langste wachttijden. Centrada heeft daarom besloten, in samenspraak met de gemeente, om per 1 januari 2013 de zogenaamde woningbezettingsnormen van eengezinswoningen aan te passen. De verwachting is dat deze maatregel de wachttijden van gezinnen verkort, aangezien zij meestal op zoek zijn naar een eengezinswoning. Na 1 jaar wordt bekeken hoe deze maatregel uitpakt voor zowel de wachttijden van de gezinnen als voor de wachttijden van de andere doelgroepen. Een andere maatregel is om in 2013 ouderen te stimuleren om van een eengezinswoning naar een seniorenappartement te verhuizen, zodat deze woningen beschikbaar komen voor gezinnen.

Andere maatregelen verkorten wachttijden
Een andere maatregel van Centrada om de wachttijd te verkorten is het verloten van vrijgekomen huurwoningen. Hierdoor maken ook mensen met een kortere wachttijd elke week kans op een woning. Daarnaast levert Centrada in 2013 relatief veel nieuwbouwwoningen op. Echter dit heeft waarschijnlijk een tijdelijk effect op de wachttijden.

Een andere mogelijkheid om de wachtlijsten te verkorten is het (extra) bijbouwen van nieuwe sociale huurwoningen. De gemeente streeft al geruime tijd naar een goede verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen en het aantal marktsectorwoningen in Lelystad. Hierbij wordt een verhouding van 30% sociaal en 70% marktsector gehanteerd. Dit komt overeen met de huidige percentages. Een verhouding van 30% sociaal en 70% marktsectorwoningen wordt ook in de rest van Nederland als een goede verhouding gezien. Het bouwen van meer sociale huurwoningen, zodat het percentage van 30% sociaal oploopt, wordt zowel door de gemeente als Centrada onwenselijk geacht.

Een andere optie om het aanbod van huurwoningen te vergroten is het aankopen van bestaande  koopwoningen. Echter de kosten voor de aankoop en de benodigde onderhoudsinvesteringen na de aankoop staan niet in verhouding tot de huurinkomsten. Voor Centrada is dit geen haalbare kaart.

Wethouder Jop Fackeldey:” Als college maken we ons grote zorgen over de toegankelijkheid van de woningvoorraad in de stad vanwege het voorgenomen landelijk beleid. We proberen de wachtlijsten niet te laten groeien, maar moeten daarmee de evenwichtige opbouw van de woningvoorraad niet in gevaar brengen. Het is dus een soort spagaat, enerzijds wil je niet dat de wachtlijsten verder oplopen, anderzijds wil je ook niet dat de opbouw van de woningvoorraad al te zeer uit balans raakt (dus door heel veel sociaal toe te voegen). Overigens is het ook goed te weten dat Centrada een wachttijdindicator hanteert op hun website, zodat woningzoekenden direct kunnen zien hoe lang de verwachte wachttijd voor een bepaald type woning is.” 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software