Bestuur en toezicht

Centrada heeft als rechtsvorm de stichting. Deze wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur en geeft advies. Centrada streeft naar een organisatie en processen gebaseerd op de principes betrouwbaarheid, controleerbaarheid, checks and balances en integriteit. De corporate governanceprincipes van Centrada, zijn neergelegd in afzonderlijke documenten waaronder:
         
-          Reglement Raad van Commissarissen Woonstichting Centrada
-          Reglement Bestuur Woonstichting Centrada
-          Reglement Auditcommissie Woonstichting Centrada
-          Reglement Selectie en Remuneratiecommissie Woonstichting Centrada
-          Reglement Commissie Wonen Woonstichting Centrada
-          Rooster van aan- en aftreden leden Raad van Commissarissen
-          Statuten Woonstichting Centrada
-          Profielschets Raad van Commissarissen
-          Het verbindingenstatuut
-          Het investeringsstatuut
-          Treasurystatuut
-          Financieel Statuut
-          Integriteitscode Woonstichting Centrada
-          Klokkenluiderregeling Woonstichting Centrada

Centrada heeft de principes en uitwerkingen uit de Governancecode Woningcorporaties 2011 opgevolgd, met uitzondering van de volgende best-practice bepaling van de code:

-          II.2.1: benoeming voor een periode van vier jaar
Centrada heeft haar bestuurder benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen kiest hiervoor omdat zij groot belang hecht aan continuïteit in de besturing van Centrada.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software