Samenwerken aan wonen

Centrada werkt nauw samen met partners in de stad, zoals de bewoners, de gemeente Lelystad en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Zij hebben invloed op ons beleid. Met hen maken we concrete afspraken over de resultaten die we voor ogen hebben en de inzet die daarvoor nodig is. Daarover zijn we continu in dialoog met en leggen we verantwoording af aan de huurdervereniging, de gemeente en andere partners.

Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en buurten door een voorbeeldfunctie te vervullen in het schoon, heel en veilig houden van de wijk, maar ook door overlast tegen te gaan of voorzieningen te ontwikkelen voor onderwijs, welzijn en zorg.

Met verschillende partners in de stad realiseren we woonvormen voor hun cliënten, die vaak speciale woonwensen of woonbehoeften hebben vanwege verstandelijke of lichamelijke beperkingen, psychische stoornissen of verslaving of andere redenen waardoor zij zorg of begeleiding nodig hebben bij het wonen of zelfstandig worden.

Daarnaast bieden we in samenwerking met partners diensten aan, zoals mogelijkheden voor opleiding of hulp bij het voorkomen van huurachterstanden.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software