Samenwerkingsafspraken

Centrada werkt nauw samen met partners in de stad, zoals de bewoners, de gemeente Lelystad en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Hieronder een overzicht.

Lelystads Platform Ouderenbeleid (LPO)

Centrada neemt, naast vele andere Lelystadse organisaties, deel aan het Lelystads Platform Ouderenbeleid (LPO). Dit platform heeft de ambitie om knelpunten voor kwetsbare ouderen te signaleren in de Lelystadse samenleving en oplossingen te initiëren door middel van advies en samenwerking.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland kan Centrada benaderen voor klussen die taakgestraften kunnen verrichten om hun taakstraf te voldoen. Andersom kan Centrada ook Reclassering Nederland benaderen voor inzet bij klussen en projecten in de wijken.

1212taartenactie2

Buurtvoorlichters

Sinds 2007 werkt Centrada samen met de Buurtvoorlichters. Met als doel het verbeteren van de contacten met bewoners in de wijken, geven de Buurtvoorlichters over verschillende onderwerpen persoonlijk en huis-aan-huis voorlichting aan bewoners over verschillende onderwerpen.

0408JvdBeek4_klein

De buurtambassadeur

Centrada betrekt haar bewoners als direct belanghebbenden bij hun woning en leefomgeving. Dat doet Centrada onder andere door bewoners te benoemen tot Buurtambassadeurs.

logo

Huurdervereniging Ons Belang (HVOB)

Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) verenigt de huurders van Centrada en vertegenwoordigt hun belangen. Met de HVOB heeft Centrada een samenwerkingsovereenkomst waarin staat beschreven wat we met elkaar willen bereiken.

Plantenmarkt3

Bewonerscommissies en bewonersgroepen

Centrada voert regelmatig overleg met de bewonerscommissies in de verschillende complexen. Daarnaast steken we veel energie in het betrekken van verschillende bewonersgroepen bij hun wijk en buurt.

IMG_1349c

Voorkomen van huisuitzettingen

Verschillende partijen, waaronder Centrada, de gemeente, IDO-ISL en MDF hebben afgesproken zich samen in te spannen om huisuitzetting vanwege financiële problemen of overlast te voorkomen. Dit wordt gedaan door het nemen van eenduidige, preventieve en integrale maatregelen (Protocol Preventie Huisuitzettingen).

hennepplantage

Hennepconvenant

Samen met de Flevolandse gemeenten, woningcorporaties en grote vastgoedbezitters, de netbeheerder, de Belastingdienst, politie en het UWV, heeft Centrada in 2011 het nieuwe regionale hennepconvenant ondertekend. Het gezamenlijk streven van de convenantpartners is om jaarlijks 150 kwekerijen te ontmantelen.

16344Ondertekeningprestatieafspraken2332Fotostudio

Prestatieafspraken

Gemeente Lelystad en Centrada maken met elkaar prestatieafspraken. Met ingang van de prestatieafspraken 2017 is ook de huurdervereniging Ons Belang (HVOB) een volwaardige overlegpartner aan tafel. De gemeentelijke Woonvisie is de basis voor de prestatieafspraken die gemeente, corporatie en huurderbelangenvereniging met elkaar maken. De voortgang van de afspraken wordt regelmatig besproken door een werkgroep waarin een vertegenwoordiging zit van elk van de drie partijen. 
Elk jaar worden nieuwe afspraken gemaakt en aan het eind van het jaar worden de afspraken geëvalueerd. De afspraken gaan over een voldoende aanbod aan kwalitatief goede (huur)woningen, een eerlijke verdeling van die woningen, kwaliteit van wonen in de wijken en over duurzaamheid.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software