ANBI status

Centrada Wonen

Statutaire naam
Woonstichting Centrada

RSIN
803033023

Kamer van Koophandel
39047475

Post- en bezoekadres
Wigstraat 18
8223 EG
Lelystad

Postbus 120
8200 AC
Lelystad

Website
www.centrada.nl

Missie
Centrada werkt in Lelystad aan betaalbaar wonen en een duurzame kwaliteit in buurten waar mensen zich thuis voelen.

Doelstellingen
Lees hier de prestatieafspraken van gemeente, HVOB en Centrada over 2019.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2019-2023 bevat de volgende speerpunten:

 1. Beschikbaarheid
  Het bieden van een thuisgevoel start met het beschikbaar hebben van voldoende woningen.
 2. Kwaliteit woningen en portefeuille
  Het bieden van woningen met een goede, duurzame, toekomstgerichte kwaliteit is een randvoorwaarde voor het bieden van een thuisgevoel.
 3. Betaalbaarheid
  De prijs voor het (t)huis moet in balans zijn met de draagkracht van de bewoners.
 4. Wonen en zorg
  Voor een deel van de huurders moet, voor het thuisgevoel, wonen worden aangevuld met zorg.
 5. Kwaliteit buurt en stad
  Je thuis voelen gaat verder dan de woning: ook de (directe) woonomgeving speelt een grote rol.

Bestuurssamenstelling
Martine Visser, directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen

 • B.J. van Bochove - Voorzitter
 • drs. P.M. Huisman - Vicevoorzitter
 • mr. L.M. van der Sluis
 • J. Krul
 • Mr. Drs. E.S. Rijnders

Beloningsbeleid Bestuur
De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt bepaald volgens klasse F van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, aansluitend op de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zie voor meer informatie het meest recente jaarverslag.

Beloningsbeleid Personeel
Het beloningsbeleid is conform de CAO Woondiensten.

Jaarverslagen en financiële verantwoording
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018


Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Deze staan beschreven in het bijgevoegde Jaarverslag 2018.

Gerelateerde onderwerpen