Compliment of klacht

Als huurder of woningzoekende verwacht u een goede dienstverlening van Centrada. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit horen wij graag van u. We kunnen dan met uw klacht aan de slag, zodat u de beste dienstverlening blijft krijgen! Ook als u een compliment of tip heeft dan horen wij dit graag.

Hoe kan ik een klacht indienen

Door het invullen van het klachtenformulier kunt u snel en eenvoudig uw klacht melden over:
• onderhoud
• huurprijs en servicekosten
• huurbetaling en huurtoeslag
• woonruimteverdeling
• de kwaliteit van onze dienstverlening

Heeft u overlast? Vult u dan het overlastformulier in.

Uiteraard kunt u uw klacht ook persoonlijk doorgeven aan Klantenservice.

Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u uw klachtenbrief sturen naar Centrada, t.a.v. Klantenservice, Postbus 120, 8200 AC in Lelystad.

Huurdervereniging

Als u een klacht heeft, kunt u bij de huurdervereniging (HVOB) terecht voor advies. De HVOB kan u bijvoorbeeld helpen bij het op papier zetten van uw klacht. Ook als u problemen ondervindt door de uitvoering van groot onderhoud door Centrada of als u hulp nodig hebt bij het schrijven van een bezwaarschrift voor huurcommissie of kantonrechter, helpt de HVOB u graag.

Wat doet Centrada met mijn klacht?

Nadat u klacht is ontvangen krijgt u van Klantenservice binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat binnen welke termijn u antwoord krijgt en wie verantwoordelijk is voor de tijdige afhandeling van uw klacht. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 dagen af te handelen. In de folder 'Niet tevreden over Centrada?' vindt u meer informatie over de procedure die Centrada volgt bij het afhandelen van klachten.

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?

Bent u van mening dat Centrada uw klacht niet goed heeft opgelost, dan kunt u dit als geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De commissie werkt onafhankelijk van Centrada en bestaat uit drie leden waarvan geen één lid bij of voor Centrada werkt.

Heeft u een geschil, dan kunt u een brief sturen naar:
Centrada, t.a.v. de Geschillencommissie
Postbus 120
8200 AC  Lelystad

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de Geschillencommissie uw klacht behandelt. De commissie werkt op basis van hoor en wederhoor. Tijdens de vergadering waarin uw klacht wordt behandeld, is het mogelijk een mondelinge toelichting te geven. Zowel de commissie als de verzoeker die het geschil indient, ontvangen uiterlijk vier weken na zitting een schriftelijke beslissing van het bestuur van Centrada op de klacht. Centrada mag alleen gemotiveerd van het besluit van de Geschillencommissie afwijken.

In de brochure  'Geschillenbehandeling' vindt u meer informatie over welke geschillen u kunt indienen bij de geschillencommissie, en volgens welke procedure het geschil in behandeling wordt genomen.