Bewoners Schouw nemen schoonmaak complex voor eigen rekening

Centrada heeft, verspreid door heel Lelystad, zo’n 200 appartementencomplexen. Kenmerkend voor deze complexen zijn de ‘algemene ruimtes’. Hiermee bedoelen we de hal waar iedereen gebruik van maakt, het trappenhuis, de galerij en alle andere delen van het gebouw die voor alle bewoners toegankelijk zijn. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van deze ruimtes.

Onze nieuwe collega Nick organiseerde een avond voor de bewoners van Schouw 16
Doel van de avond was om het samen over de schoonmaak van het complex te hebben.
In sommige complexen kiezen bewoners ervoor allemaal een bedrag te betalen voor de inhuur van een schoonmaakbedrijf. In andere complexen gaan de bewoners zelf aan de slag om hun complex netjes en schoon te houden, zoals bijvoorbeeld in de Schouw.

Elke bewoner neemt één maand de schoonmaak voor zijn/haar rekening
Onder het genot van een hapje en drankje vulden de bewoners het schoonmaakrooster en een enquête over leefbaarheid in. Het complex telt in totaal twaalf gezinnen. De bewoners die aanwezig waren op de inloopavond, gaven allemaal aan graag mee te helpen met het schoonmaken.

Een aantal bewoners wil zich inzetten om de leefomgeving te verbeteren
De komende tijd bekijkt Nick samen met deze bewoners welke mogelijkheden de Beter Buurt Bijdrage biedt om de ideeën die er zijn uit te voeren.