Centrada bouwt tweede woonproject voor spoedzoekers

Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada hebben een afspraak gemaakt om na het onlangs in Campus Zuid, nabij Palazzo, opgeleverde woonproject ‘Wonen bij LARS’ nog eens 147 zogenoemde midstay-appartementen bij te bouwen. Dat gebeurt op een naastgelegen locatie onder dezelfde voorwaarden: het gaat om verplaatsbare woningen, voor de duur van 15 jaar. Dit tweede tijdelijke woonproject wordt door Centrada gerealiseerd onder de naam ‘Wonen bij LILY’.

Snelle oplossing voor woningnood
Nieuwbouwproject ‘Wonen bij LILY’ is bedoeld voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben: mensen in echtscheiding, jonge Lelystedelingen waaronder studenten, EU-werkers, etc. die sociaal of economisch aan Lelystad zijn gebonden. Een derde deel (50 woningen) wordt gereserveerd voor het oplossen van de achterstand in de taakstelling van te huisvesten vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders.

Volwaardige appartementen met maximaal drie kamers
De 147 woningen worden verdeeld over twee compacte woongebouwen. Dit zijn compleet afgewerkte appartementen van zo’n 22 tot 50 m2. Er is bewust gekozen om binnen dit project naast studio’s en tweekamerappartementen ook appartementen met drie kamers te realiseren. Zo komt er ook ruimte voor grotere huishoudens. Vanuit deze woningen is het mogelijk om door te stromen naar bijvoorbeeld een reguliere sociale huurwoning.

Door realisatie van een tweede project voor spoedzoekers op deze locatie wordt afgezien van het oorspronkelijke plan om in Campus Zuid naast LARS tijdelijke huisvesting te realiseren voor 400 EU-werkers.

300 nieuwe sociale huurwoningen
Onderdeel van de afspraak is de bouw van 300 reguliere sociale huurwoningen op verschillende nader aan te wijzen locaties in Lelystad. Deze nieuwbouw moet de doorstroming bevorderen, zowel vanuit de nieuwe midstay-appartementen als vanuit het bij Centrada ingeschreven bestand van woningzoekenden. Oplevering van de nieuwbouw moet plaatsvinden in de periode 2024-2025 en wordt opgenomen in de woningbouwprogrammering van de gemeente Lelystad. Uitgangspunt daarbij blijft de verhouding van 70 procent vrije sectorwoningen tegen 30 procent sociale woningbouw.

Rijksbijdrage
Dankzij een rijksbijdrage van € 2.002.000 kunnen de gemeente en Centrada versneld invulling geven aan de realisatie van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Naar verwachting worden de 147 midstay-appartementen van LILY nog dit jaar opgeleverd.