Centrada ondersteunt oproep "Dicht de kloof"

Vandaag hebben 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners de fracties van de Tweede Kamer opgeroepen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken.

Veel bewoners in 16 kwetsbare gebieden in ons land lukt het niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Dicht de kloof
Zij vragen de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om zo snel mogelijk te starten met een meerjarig Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken.

Centrada ondersteunt de oproep
Samen met de gemeente Lelystad en de maatschappelijke partners werken we op dit moment aan een Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost.

Martine Visser, bestuurder van Centrada, vertelt: “In Lelystad Oost liggen mooie buurten en wijken, maar er zijn ook buurtjes, die er minder mooi uit zien. Er ligt rommel op straat en de (vaak particuliere) woningen hebben veel zichtbaar achterstallig onderhoud. Vaak doordat de eigenaar-bewoners geen geld hebben. In deze buurten wonen bovendien relatief veel mensen die met moeite het hoofd boven water houden. Ze hebben bijvoorbeeld schulden, zouden graag aan het werk willen of voelen zich eenzaam. Er wonen ook veel kinderen, die meer ondersteuning nodig hebben zoals huiswerkbegeleiding, om het schoolniveau te halen, dat bij hun capaciteiten past. Met bewoners en alle partners samen (HVOB, gemeente, Welzijn, scholen, Werkbedrijf) wil Centrada in deze buurten de mensen op weg helpen naar een betere toekomst en tegelijk ook de uitstraling van de wijken mooier maken. Bewoners willen zelf ook heel graag aan de slag, merken we altijd. We hebben volop plannen, maar het is belangrijk dat het Rijk ook over de brug komt met de benodigde middelen daarvoor. Dat is echt nodig om een tweedeling in de stad te voorkomen.”