Centrada ondersteunt project Sociaal Vitaal voor ouderen

Sportbedrijf Lelystad en partners gaan het project Sociaal Vitaal uitbreiden naar de Waterwijk, Boswijk en Landerijen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lelystad Vitaal en de financiering van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. In april 2021 gaan zij gezamenlijk het project Sociaal Vitaal uitvoeren om de eenzaamheid van ouderen tussen de 65 en 85 jaar te verminderen.

Een veelzijdig beweegprogramma
Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma voor ouderen in de leeftijd van 65 en 85 jaar met beweegbehoeftes en mindere sociale verbondenheid. “We richten ons voornamelijk op de ouderen vanaf 75 jaar die gebruikmaken van hulpverlenende instanties”, legt Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach Senioren & Zorg van Sportbedrijf Lelystad, uit. Naast bewegen gaat ook aandacht uit naar gezondheidsvoorlichting en sociale vaardigheids-, weerbaarheids- en zelfmanagementtrainingen. “Na afloop van het programma is 40 procent van de senioren actiever, neemt gemiddeld 17 procent van de beenkracht én 18 procent van het uithoudingsvermogen toe. Ook bij eenzaamheid zien we een daling van 21 procent. Dat betekent dus fitte en mindere eenzame ouderen in Lelystad”, vertelt Mitchell Tollenaar.

Samen bereiken we meer
De coördinatie van het project ligt bij Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad, TopFit Fysiotherapie, Stichting GALM, Icare, Centrada en Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad. Marco Schravemade, coördinator Leefbaarheid & Participatie bij Centrada licht de samenwerking toe: "De bevlogenheid waarmee Sportbedrijf Lelystad dit project vormgeeft en uitvoert spreekt me aan. En het biedt onze huurders die binnen de doelgroep van dit project vallen een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten en lekker vitaal te blijven."

Fitheidstest in maart
De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat in maart (mits de coronamaatregelen dat toelaten) gestart kan worden met een gratis fitheidstest. De fitheidstest is een startmeting voor deelname aan het beweegprogramma van Sociaal Vitaal.