Doorstroming 'Wonen bij LARS' komt op gang

Vanuit woonproject ‘Wonen bij LARS’ zijn inmiddels al tien huishoudens doorgestroomd naar een andere woning. Zowel binnen het bezit van Centrada als daarbuiten. ‘Wonen bij LARS’  is speciaal bedoeld voor woningzoekenden die met spoed woonruimte nodig hebben. Denk aan jongeren, mensen die gescheiden zijn, arbeidsmigranten en statushouders.

Doorstroomlocatie
Centrada ziet ‘Wonen bij LARS’ als een doorstroomlocatie; een plek waar mensen kunnen landen en rustig op zoek kunnen naar een meer passende woning. Bewoners behouden bij toewijzing hun inschrijving als woningzoekende en hun wachttijd. Vanuit ‘Wonen bij LARS’ kunnen ze doorstromen naar bijvoorbeeld een andere sociale huurwoning.

Nieuwe huurders moeten binding hebben met Lelystad
Woningen die na mutatie vrijkomen zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor woningzoekenden met een (aantoonbare) maatschappelijke en/of economische binding met Lelystad. Dit zijn woningzoekenden die bijvoorbeeld al in de stad wonen, er betaald werk hebben of er naar school gaan. Als er vanuit deze doelgroep onvoldoende vraag blijkt worden de woningen opnieuw geadverteerd. In deze ronde komen ook niet aan Lelystad gebonden woningzoekenden in aanmerking. Kijk voor de voorwaarden en aanvullende informatie op www.wonenbijlars.nl.

Van LARS naar LILY
Na het succes van ‘Wonen bij LARS’ volgden er al snel plannen voor een tweede woonproject voor spoedzoekers: ‘Wonen bij LILY’. Naar verwachting worden deze woningen nog dit jaar opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Belangstellenden kunnen tot 5 oktober reageren op de woningen van ‘Wonen bij LILY’. Ze worden gefaseerd aangeboden op de website van Centrada. Kijk voor meer informatie op www.wonenbijlily.nl