Gemeente Lelystad, HVOB en Centrada vieren realisatie ‘Wonen bij LARS’

Woningcorporatie Centrada heeft onlangs de laatste van 152 verplaatsbare woningen ‘Wonen bij LARS’ opgeleverd. Deze woningen zijn speciaal bedoeld voor woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar woonruimte. Op donderdag 1 juli werd de realisatie van dit woonproject samen met de gemeente en Huurdersvereniging “Ons Belang” (HVOB) gevierd op locatie.

Adam Elzakalai, wethouder gemeente Lelystad: “Alle Lelystedelingen moeten een wooncarrière kunnen maken in onze mooie stad: starters, senioren en gezinnen. Ook spoedzoekers. LARS biedt woningen aan mensen die dat nodig hebben, maar hier anders niet zo maar voor in aanmerking waren gekomen. Zoals mensen in een scheidingssituatie, jongeren, arbeidsmigranten en vergunninghouders. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld jongeren uit huis en hun wooncarrière starten.”

Cor Fokkink, vicevoorzitter HVOB: “Wonen bij LARS is in zeer korte tijd gerealiseerd, daar zijn we van onder de indruk. Over de afwerking van de woningen en de beschikbare faciliteiten is goed nagedacht. Als belangenbehartiger van de huurders van Centrada vinden wij dit mooi om te zien."

Martine Visser, directeur-bestuur Centrada: “We zijn ontzettend trots dat we in samenwerking met de gemeente een snelle oplossing hebben kunnen realiseren voor het huisvesten van spoedzoekers. De bouw van alternatieve woonvormen is belangrijk, zeker in deze tijd van woningtekort.”

Samen thuis
Samen thuis is het doel dat Centrada heeft bij Wonen bij LARS. De woningcorporatie wil bewoners niet alleen een fijn huis bieden, maar ook een thuis. Een community waar men naar elkaar omkijkt en van elkaar kan leren.

Opening sport- en spellocatie bewoners
Rondom de drie woongebouwen van LARS is veel recreatie- en leefruimte. Hoe deze precies wordt ingericht wordt samen met de bewoners bepaald. Tijdens de opening van LARS werd het eerste bewonersinitiatief officieel geopend: een sport- en spellocatie. Bewoners hielpen actief mee met de realisatie van deze locatie. Ze kunnen er sporten en kinderen kunnen er veilig spelen. Centrada blijft met de bewoners in gesprek en maakt samen verdere plannen voor de woonomgeving.

Van LARS naar LILY
Gezien de populariteit van LARS heeft Centrada bouwbedrijf Jan Snel opdracht gegeven om nog eens 147 verplaatsbare woningen te bouwen in Lelystad. Dit woonproject krijgt de naam ‘Wonen bij LILY’ en wordt gerealiseerd op hetzelfde terrein als ‘Wonen bij LARS’. De woningen van 22 tot 50 m² zijn beschikbaar voor één- tot vierpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 60.000. Naar verwachting wordt de bouw van ‘Wonen bij LILY’ nog dit jaar afgerond. Kijk voor meer informatie op www.wonenbijlily.nl.