Jaarverslag 2021

Centrada gelooft in een mooie toekomst voor Lelystad

Het was een jaar van zaaien en oogsten voor Centrada, blijkt uit het jaarverslag 2021. De Lelystadse woningcorporatie heeft haar visie voor de toekomst geformuleerd alsook de doelen vastgesteld om deze ambitie waar te kunnen maken. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de diverse partijen in de stad. Daarnaast werd een recordaantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd en is het bestaande woningbezit verder verbeterd en verduurzaamd. Ook zijn de ambities en plannen op het gebied van de verbetering van de leefbaarheid bepaald en vastgelegd in een leefbaarheidsvisie.

Visie vastgelegd in ondernemingsplan
Centrada heeft haar nieuwe ondernemingsplan (2022 – 2026) voltooid in intensieve samenwerking met huurders, woningzoekenden, stakeholders in de stad en de eigen medewerkers, ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19. Centrada gelooft in een mooie toekomst voor Lelystad en bouwt aan het welzijn van mensen, duurzame en goede woningen, de ontwikkeling van wijken en de kwalitatieve groei van de stad.
De woningcorporatie heeft in het plan onder andere het streven uitgesproken om een 8+ te halen in de dienstverlening. In 2021 was de waardering voor de dienstverlening een 7,8. Een mooi cijfer, maar er valt nog verbetering te behalen. Daarom zullen de medewerkers van Centrada bij alles wat ze doen, streven naar een betere klantervaring.

Nieuwbouw
In 2021 werden er maar liefst 389 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is een resultaat waar Centrada trots op is. Ze biedt daarmee aan een groot aantal mensen woonruimte. Echter, de gemiddelde inschrijfduur en werkelijke zoekduur van woningzoekenden blijven met respectievelijk 5,8 jaar en 3,0 jaar onveranderd hoog. In de komende jaren bouwt Centrada ruim 300 nieuwe sociale huurwoningen. Dit is nog steeds een te beperkte toevoeging aan de voorraad. Centrada blijft zich dan ook inzetten voor meer nieuwbouw en meer doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad.

Samen het verschil maken
Drie van elke 10 inwoners van Lelystad huren bij Centrada. Dat biedt mogelijkheden om echt het verschil te maken in de stad. Daarvoor is samenwerking met gemeente Lelystad, huurdersbelangenvereniging HVOB en de diverse maatschappelijke partners in de stad onmisbaar. Dit heeft in 2021 al diverse mooie samenwerkingsprojecten opgeleverd, zoals een themabijeenkomst over duurzaamheid voor bewoners en de pilot huisvesting leerkrachten met voorrang. Het meerjarige project gericht op de verbetering van de uitstraling en leefbaarheid van de Jol is geëvalueerd en de succesvolle werkwijze dient als voorbeeld bij toekomstige projecten. Ook is een begin gemaakt met het vormgeven van twee projecten in Lelystad-Oost: Goed Wonen in Wold (Boswijk) en de Drontermeerstraat in de Waterwijk. Beide projecten gaan in 2022 starten.

Prestaties 2021
Door onder andere een investering van € 24,6 miljoen heeft Centrada in 2021 een recordaantal van 389 nieuwe woningen kunnen realiseren. De woningcorporatie maakte 922 mensen blij met de sleutel van hun nieuwe huurwoning. Circa 2.000 woningen werden via planmatig onderhoud verbeterd. Inmiddels zijn 1.800 woningen voorzien van zonnepanelen en is de gemiddelde energie-index 1,29 (=label B). Er zijn 40 (2020: 9) aanvragen voor de Beter Buurt Bijdrage gehonoreerd om initiatieven van bewoners ter verbetering van de leefbaarheid te stimuleren.

Solide corporatie met goede vermogenspositie
Centrada haalde een resultaat over 2021 van € 141 miljoen positief. Dat is een toename ten opzichte van 2020 van € 49,6 miljoen. Dat wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de snelle stijging van de woningwaarde in de afgelopen jaren. De overspannen woningmarkt zorgt er voor dat ook de waarde van de woningen van Centrada snel stijgt. Centrada blijft de woningen ook in de toekomst voor een sociale prijs verhuren en zal ze niet grootschalig verkopen. Het is niet de bedoeling van Centrada om te profiteren van de waardestijging. Veel liever biedt Centrada mensen in Lelystad een mooi en betaalbaar thuis.