Mike Muller benoemd als lid van de Raad van Commissarissen Centrada

Per 1 oktober 2020 start drs M. Muller RE RA als nieuw lid van de Raad van Commissarissen en aankomend voorzitter van de auditcommissie van Centrada. Hij volgt daarmee Johan Krul op, die als commissaris en voorzitter van de Auditcommissie niet herbenoembaar was. Centrada is zeer verheugd in Mike Muller een nieuwe commissaris te hebben gevonden met veel financiële kennis en bestuurservaring.

De heer Muller is circa 10 jaar werkzaam geweest als accountant bij KPMG en PwC. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar Famed als CFO om vervolgens in 2010 als directeur Particuliere Schadeverzekeringen bij IAK (onderdeel van AEGON) aan de slag te gaan. Na een tussenperiode van 2 jaar als zelfstandige is de heer Muller in 2015 in dienst getreden bij de Credit Exchange Groep als CFO. Daarnaast bekleedt Muller de functie van commissaris bij een verzekeraar en is hij toezichthouder bij enkele instellingen in de zorg en de coöperatiesector.

Een grote uitdaging
Mike Muller verheugt zich op zijn nieuwe functie. “Ik denk de komende jaren een goede bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Centrada. Centrada staat er financieel goed voor, maar er ligt in Lelystad een grote uitdaging om kwalitatief en kwantitatief te groeien en daarmee bij te dragen aan een goed woonklimaat in Nederland in de huidige tijd van woningschaarste. Lelystad kan een prachtige rol vervullen in Nederland als hoofdstad van de nieuwe natuur door het aanbod van ruime woningen te midden van het groen. Om dat te verwezenlijken zal ook veel van Centrada gevraagd worden. Dat vereist een hoge ambitie, terwijl tegelijk de financiële risico’s beheerst worden. Het lijkt me fantastisch om daar als commissaris een substantiële bijdrage aan te leveren.”

Veel waardering voor zijn voorganger
Centrada neemt afscheid van de heer Krul met veel waardering voor zijn verdiensten voor de organisatie. RvC-voorzitter Bas Jan van Bochove memoreert dat Centrada tijdens de periode, waarin Johan Krul zijn werk deed als voorzitter van de auditcommissie, financieel een veel betere en stabielere positie heeft verworven en meer dan voorheen haar rol kan vervullen om onder andere te zorgen voor voldoende nieuwbouw.