Opnieuw daling aantal huisuitzettingen door Centrada

Ondanks de coronacrisis is het Centrada gelukt om het aantal huisuitzettingen ook in 2020 verder terug te brengen. Door vroegsignalering, huisbezoeken waar mogelijk, extra aandacht vanwege de crisis en een nauwe samenwerking met maatschappelijke partners bracht Centrada het aantal huisuitzettingen terug van 25 (2018) naar 10 (2019) naar 9 (2020).

Henk Dijk, coördinator Huurincasso bij Centrada, vertelt dat een huisuitzetting een grote impact heeft op het leven van mensen.
Henk: “Iemand uit huis zetten is echt het allerlaatste middel. We zullen altijd eerst met de huurder naar oplossingen gaan zoeken. Uiteindelijk is het dan ook ons streven om helemaal geen huisuitzettingen te hebben.”

Vroegsignalering
Centrada zet zich actief in om huisuitzettingen door betalingsachterstanden te voorkomen. Zo vertelt Henk Dijk dat Centrada de laatste jaren stevig inzet op vroegsignalering. “Dat houdt in dat we al in een vroeg stadium in gesprek gaan met huurders die moeite hebben met het betalen van de huur. Schaamte voor een huurachterstand nemen we het liefst zo snel mogelijk weg. Door in gesprek te gaan met huurders kunnen we grote(re) betalingsachterstanden en alle gevolgen van dien, vaak voorkomen.”

Coronajaar 2020
Het afgelopen jaar zijn we extra alert geweest op het ontstaan van huurachterstanden. “Vrijwel direct aan het begin van de coronacrisis hebben we de getroffen huurders laten weten, dat er in overleg naar (tijdelijke) oplossingen kon worden gezocht”, aldus Dijk. “Ruim 50 huurders hebben aan die oproep gehoor geven. Met hen hebben we een maatwerkregeling getroffen. Een paar maanden later had bijna 80% van deze huurders hun achterstand volledig ingelost. Een mooi signaal dat aandacht, begrip en maatwerk loont.”

Samenwerking met maatschappelijke partners
Ook de samenwerking met partners in de stad draagt bij aan het succes. Centrada, GGD, IDO, Leger des Heils, gemeente Lelystad en MDF hebben afspraken gemaakt om huisuitzettingen door betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. "Huurders met een betalingsachterstand hebben vaak ook andere problemen”, weet Henk. “Door samen te werken kunnen we hulpvragen in een vroeg stadium rechtstreeks doorgeven aan de juiste instanties. Samen zetten we ons actief in om huisuitzetting te voorkomen en bewoners met een huurschuld (financieel) gezond te krijgen en te houden.”