Opnieuw daling aantal huisuitzettingen

Aantal ontruimingen afgenomen met 60%

Centrada zet zich actief in om huisuitzettingen door betalingsachterstanden te voorkomen. Door vroegsignalering, huisbezoeken en een nauwe samenwerking met maatschappelijke partners brachten we het aantal huisuitzettingen terug van 25 (2018) naar 10 (2019). Een daling van maar liefst 60%.

Henk Dijk, teamleider Incasso bij Centrada vertelt dat een huisuitzetting een grote impact heeft op het leven van mensen. Henk: “Het komt gelukkig steeds minder voor dat huurders gedwongen hun huis moeten verlaten omdat er sprake is van een betalingsachterstand. Dat is te danken aan verschillende maatregelen die we hebben genomen”.

Vroegsignalering
Zo vertelt Henk dat Centrada de laatste jaren stevig inzet op vroegsignalering. “Dat houdt in dat we al in een vroeg stadium in gesprek gaan met huurders die moeite hebben met het betalen van de huur. Schaamte voor een huurachterstand nemen we het liefst zo snel mogelijk weg. Door in gesprek te gaan met huurders kunnen we grote(re) betalingsachterstanden, en alle gevolgen van dien, vaak voorkomen”.

Samenwerking met maatschappelijke partners
Ook de samenwerking met partners in de stad draagt bij aan het succes. Centrada, GGD, IDO, Leger des Heils, gemeente Lelystad en MDF hebben afspraken gemaakt om huisuitzettingen door betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. "Huurders met een betalingsachterstand hebben vaak ook andere problemen”, weet Henk. “Door samen te werken kunnen we hulpvragen in een vroeg stadium rechtstreeks doorgeven aan de juiste instanties. Samen zetten we ons actief in om huisuitzetting te voorkomen en bewoners met een huurschuld (financieel) gezond te krijgen en te houden.”

Heeft u moeite om de huur op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.