Resultaten woonwensenonderzoek onder 55-plussers in Lelystad

Uit de resultaten van het woonwensenonderzoek “Een leven lang thuis in Lelystad” blijkt dat er veel vraag is naar passende woningen voor senioren in Lelystad. Deze vraag neemt binnen nu en vier jaar flink toe, waardoor een groot tekort aan passende woningen dreigt. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen is op vrijdag 22 januari 2021 overhandigd aan wethouder Jack Schoone.

Het onderzoek is in opdracht van Centrada, OSOL en Stichting Seniorenbouw Flevoland in oktober/november 2020 onder 929 senioren in Lelystad gehouden. Doel was om met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de huidige woonsituatie en de toekomstige verhuiswensen van 55-plussers in Lelystad. Om de betrouwbaarheid, maar ook representativiteit van het onderzoek te waarborgen, is er gebruik gemaakt van de expertise van onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief.

Behoud van zelfstandigheid, privacy en ruimte zijn belangrijk
Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan binnen nu en vier jaar te willen verhuizen naar een meer passende woning. Daarbij zijn het behouden van zelfstandigheid en privacy, ruimte in en om de woning en de aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen in de buurt belangrijk. Hierbij geeft een groot deel van de respondenten aan een gelijkvloerse woning met tuin te willen en moet de woning over minimaal 2 slaapkamers beschikken. Ook moet de woning betaalbaar zijn en er moet parkeergelegenheid bij de woning zijn. Het Stadshart is bij senioren de populairste wijk om te gaan wonen, maar ook de Kempenaar, Karveel, Schouw, Warande, Botter en Landerijen zijn populair.

Aanbevelingen aan de gemeente
De drie partijen verzoeken de gemeente dringend om de senioren doelgroep een passende positie te geven in de woonvisie en voldoende ruimte te creëren voor de bouw van woningen voor deze doelgroep. Ook vragen ze aandacht voor een levensloopgeschikte woonomgeving met de juiste voorzieningen.

Denk na over de toekomst
Het onderzoek laat daarnaast ook zien dat veel 55-plussers nog niet voldoende nadenken over hun toekomst. De drie partijen benadrukken dat vragen als: Kan ik hier nog blijven wonen als mijn gezondheid achteruit gaat of mijn partner overlijdt? Kan ik het aanpassen van de woning betalen? Moet ik mij inschrijven voor een sociale huurwoning? vaak te laat worden gesteld. Dit zorgt ervoor dat men minder of geen invloed heeft op waar en hoe men wil wonen.

Beschikbaarheid rapport
Het rapport met de resultaten van het woonwensenonderzoek wordt gepubliceerd op de websites van Centrada en Het OSOL en op www.stadsmaker-senioren.nl.