Rob Zuidema benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen Centrada

Per 1 januari 2021 start de heer drs. R.J. Zuidema als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt daarmee de heer Bas Jan van Bochove op, die als voorzitter niet meer herbenoembaar was. Centrada is zeer verheugd in de heer Zuidema een nieuwe commissaris te hebben gevonden met veel bestuurservaring.

De heer Zuidema heeft een rijke carrière als Human Resource manager en directeur in het bedrijfsleven achter de rug bij bedrijven als Vodafone, Shell, Booking.com en BAM. Sinds 2018 is zijn hoofdfunctie directeur-bestuurder van Zwolse theaters. Daarnaast vervult hij diverse toezichthoudende functies in welzijn, onderwijs en corporatiesector. Hij is onder andere sinds 2013 toezichthouder bij Eigen Haard, waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter. Deze functie rondt hij per 31 december dit jaar af om daarna te starten bij Centrada.

Lelystad is een dynamische stad met veel potentie
De heer Zuidema verheugt zich op zijn nieuwe functie. “Lelystad is een dynamische stad, waar veel potentie in zit. Veel mensen willen hier nu wonen, dat blijkt wel uit de grote groei van het aantal woningzoekenden en de stijgende huizenprijzen. De komende jaren moet Lelystad deze kansen verzilveren en zorgen dat er mooie nieuwe wijken gebouwd worden, maar ook, dat de wijken uit de jaren ’70 en ’80 nog aantrekkelijker worden. Daarmee kan Lelystad zijn rol vervullen binnen de Randstad. Hier kun je mooi wonen in het groen en dichtbij alle grote steden. Je bent niet alleen zo in Amsterdam, maar ook zo in Zwolle, waar ik woon. Ik was bij mijn eerste kennismaking met Lelystad aangenaam verrast over de mooie woonwijken die Lelystad heeft. Ik lever graag een bijdrage aan het belangrijke werk van Centrada in deze stad”.

Veel waardering voor de verdiensten van de heer Van Bochove
Centrada neemt afscheid van de heer Bas Jan van Bochove met veel waardering voor zijn verdiensten voor de organisatie. De directeur-bestuurder Martine Visser memoreert dat Centrada tijdens de periode waarin Bas Jan van Bochove zijn werk deed als voorzitter er veel bereikt is door Centrada. Zo is de bestaande woningvoorraad opgeknapt en een groot deel is verduurzaamd door middel van isolatie en zonnepanelen. Daarnaast is Centrada zich gaan richten op nieuwbouw om de vele nieuwe woningzoekenden onder dak te krijgen. In de afgelopen 8 jaar zijn er zo’n 360 huurwoningen bijgebouwd en er zitten nu al een kleine 600 nieuwe woningen in voorbereiding voor de komende 2 jaar. Ook financieel staat Centrada er nu goed voor en is er weer investeringskracht, wat voorheen wel anders was. Dhr. Van Bochove laat een sterke, gezonde corporatie achter, die klaar is om een bijdrage te leveren aan de groei van Lelystad.