Verzoek indienen eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 is de nieuwe wet eenmalige huurverlaging in werking getreden, waardoor sommige huurders in aanmerking komen voor een huurverlaging. U hoeft in principe niks te doen. Centrada heeft van de Belastingdienst vernomen welke huurders ervoor in aanmerking komen. Zij hebben inmiddels een voorstel huurverlaging per brief van ons ontvangen. De huurprijs van deze huurders gaat per 1 mei 2021 omlaag.

Is uw inkomen na 2019 fors gedaald?
De Belastingdienst is uitgegaan van de inkomensgegevens uit 2019. Het kan natuurlijk zo zijn, dat uw inkomen in 2020/2021 fors gedaald is, waardoor u toch in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 (zie tabel hieronder).

Zelf verzoek indienen bij Centrada
Om na te gaan of u toch in aanmerking komt, moet u een verzoek huurverlaging 2021 indienen bij Centrada. Wij adviseren om gebruik te maken van de voorbeeldbrief van de Woonbond.

Huurverlagingsvoorstellen kunt u tot en met 30 december 2021 bij Centrada indienen via het emailadres wonen@centrada.nl. U mag uw gegevens ook per post versturen naar Centrada (Postbus 120, 8200 AC Lelystad). U ontvangt binnen drie weken een reactie van ons. Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden gaat de nieuwe huurprijs in op de eerste dag van de tweede maand van het huurverlagingsvoorstel.

Welke gegevens moet ik aanleveren?
Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten aantonen dat hun huishoudinkomen in de aaneengesloten zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens (zie tabel onderstaand). Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U kunt dat aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook heeft u een verklaring nodig over de actuele samenstelling van het huishouden (hoeveel mensen er op uw adres wonen). Die verklaring kunt u opvragen bij de gemeente.

Let op! De eenmalige huurverlaging is alleen van toepassing voor huurders van een zelfstandige sociale huurwoning (gereguleerde huurovereenkomsten).

Uitgebreide toelichting over de eenmalige huurverlaging 2021 van de overheid vindt u hier.


Wie komt in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging 2021?