Centrada gaat samen met andere Flevolandse woningcorporaties circulair

Centrada gaat in een gezamenlijk project met andere Flevolandse woningbouwcorporaties onderzoeken hoe woningen zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en geëxploiteerd kunnen worden. Op donderdag 27 juni werd door Centrada, GoedeStede, Harmonisch Wonen, Patrimonium, Woonpalet, OFW Woondiensten en Mercatus een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.

Van elkaar leren

Iedere woningcorporatie werkt met eigen prioriteiten, maar door dit gezamenlijk op te pakken, willen ze van elkaar leren. Er zal onder andere onderzocht worden of er gewerkt kan worden met hergebruikte of later opnieuw te gebruiken bouwmaterialen: circulair bouwen.

Provincie ondersteunt ambities
De provincie ondersteunt de ambities van de woningcorporaties. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Het is goed dat corporaties in Flevoland een duurzame voortrekkersrol vervullen en materialen hergebruiken. Dit draagt bij aan de ambitie van de provincie Flevoland om koploper te zijn in de circulaire economie; een economie waarin zo min mogelijk materialen verloren gaan.” De provincie levert een ketenmanager, die de woningcorporaties helpt bij hun ontdekkingstocht richting circulariteit.

Platform Circulair Flevoland
Het Platform Circulair Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland. Het doel van het Platform is om ondernemers, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de circulaire economie en deze te helpen groeien. Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum:

2 juli 2019