Centrada steekt handen uit de mouwen in de wijk

Donderdag 27 september gingen medewerkers van Centrada op een andere manier aan de slag in de wijk. In De Schoener en De Griend werd zwerfafval opgeruimd, geschoffeld en werden achterpaden schoon gemaakt. In woon-zorgcentrum De Hanzenborg ondernamen medewerkers van Centrada verschillende activiteiten met bewoners.

Directeur-bestuurder Martine Visser: “Centrada toont zich graag als goede buurman/buurvrouw in de wijk. Onder de noemer ‘Centrada Doet’ gaan we daarom jaarlijks fysiek een middag met buurtbewoners in de wijk aan de slag. En het resultaat mag er zijn. Een flink aantal vuilniszakken met zwerfvuil en onkruid werd afgevoerd”. 

Week tegen Eenzaamheid
Een andere groep medewerkers van Centrada was ’s middags actief in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Zij ondernamen gezellige activiteiten met bewoners van woon-zorgcentrum De Hanzeborg. Zowel bewoners als medewerkers genoten, onder het genot van een kopje koffie, van een spelletje of een goed gesprek.

Publicatiedatum:

28 september 2018