Centrada steunt coalitie Eén tegen Eenzaamheid

Op 8 oktober 2020 hebben Centrada, de gemeente Lelystad en 44 verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en sportverenigingen tijdens een digitale bijeenkomst het convenant van de coalitie tegen Eenzaamheid ondertekend. Hiermee is een stap gezet om eenzaamheid uit te bannen in Lelystad.

'Centrada biedt mensen niet alleen een dak boven het hoofd. We zijn er ook voor onze huurders als ze het moeilijk hebben of eenzaam zijn. We bieden ze een steuntje in de rug en we houden op verschillende manieren contact, zodat niemand in een isolement raakt', aldus Olaf van de Rijdt, manager Wonen bij Centrada.

Eenzaamheid is nog steeds een taboe
Het doel van de coalitie is om een beweging op gang te brengen die bewustwording en maatschappelijke aandacht creëert, het taboe doorbreekt en het onderwerp bespreekbaar maakt. Daarbij zorgt het voor een verandering waarbij we wat meer naar elkaar omkijken. In Lelystad zijn de maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek om hieraan bij te dragen voor alle leeftijdsgroepen. Om een werkelijke beweging op gang te brengen kan iedere organisatie een bijdrage leveren.

Corona
Vooral door Corona werd voor veel bewoners duidelijk dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is. Maar ook dat iedereen hier een positieve bijdrage aan kan leveren. Centrada heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren contact onderhouden met haar huurders: even een belletje om te kijken of alles goed is, in de wijken fysiek aanwezig en aanspreekbaar zijn en ook onze klantenservice staat klaar om een luisterend oor te beiden. 'We zullen dit de komende periode ook blijven doen, want niemand zou eenzaam moeten zijn', sluit Olaf van de Rijdt af.

Publicatiedatum:

15 oktober 2020