Deelnemers doorstroomproject bekend

Op donderdag 31 oktober vond op het stadhuis van Lelystad de loting plaats voor het doorstroomproject van Centrada. Wethouder Janneke Sparreboom trok uit een verhuisdoos vol aanmeldingen 20 lootjes en overhandigde deze aan directeur-bestuurder Martine Visser. Huurders die nu te groot wonen en graag willen verhuizen naar een kleinere woning konden zich tot 20 oktober aanmelden voor deze pilot. Meer dan 100 huurders hebben dit gedaan.

Alle geïnteresseerden zijn inmiddels geïnformeerd over de status van hun aanmelding.

Janneke Sparreboom: "Het is belangrijk om mensen in Lelystad aan passende woonruimte te helpen. Woningcorporatie Centrada heeft daarin een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Met een groeiende woningmarkt waarin ook Centrada weer nieuwe woningen bouwt, o.a. geschikt voor senioren, zijn de mogelijkheden daarvoor vergroot. Dit doorstroomproject is een mooie test of het werkt om een keten van verhuisbewegingen op gang te brengen waarin meerdere mensen aan een woning komen die bij hun situatie past.”

Martine Visser: “Wij zijn blij dat we met het doorstroomproject huurders die graag kleiner willen wonen actief kunnen ondersteunen binnen het verhuistraject. Door deze verhuizingen komen ook nog eens eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen; een doelgroep die steeds moeilijker een passende woning kan vinden. Omdat deze jonge gezinnen op hun beurt ook weer doorstromen, ontstaat er een keten van verhuisbewegingen.”

Thuisgesprekken binnenkort van start
Om huurders binnen het verhuistraject op weg te helpen en te ondersteunen, heeft Centrada een nieuwe rol in het leven geroepen: de verhuisadviseur. Deze adviseurs gaan binnenkort langs bij de 20 geselecteerde kandidaten. Dit zijn huurders die vaak al langer willen verhuizen, maar opzien tegen de rompslomp die een verhuizing met zich meebrengt. De verhuisadviseurs van Centrada gaan daar bij helpen. Samen met de huurders kijken ze of er obstakels zijn en hoe ze deze eventueel weg kunnen nemen. Daarnaast brengen zij de woonwensen in kaart en zoeken ze actief naar een kleinere woning.

Publicatiedatum:

6 november 2019