Druk op sociale huurmarkt in Lelystad toegenomen in 2018

Het aantal woningzoekenden in Lelystad steeg in 2018, terwijl het aanbod van woningen door het dalend aantal huuropzeggingen verder afnam. Dat blijkt uit jaarlijkse cijfers over de sociale huurmarkt 2018 van Centrada. Het aantal reacties per woning groeide met 38%. Hierdoor nam de gemiddelde wachttijd op een woning (inschrijfduur) met tien maanden toe naar 5,5 jaar. Centrada nam in 2018 al verschillende maatregelen om de druk op de sociale huurmarkt de komende jaren te verlichten.

Eind 2018 staan 11.428 woningzoekenden bij Centrada ingeschreven voor een huurwoning in Lelystad. Het aantal ingeschreven woningzoekenden groeide hiermee met 929 ten opzichte van 2017. De één- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van 23 tot en met 69 jaar, vormt de grootste groep woningzoekenden. Hiervan is het merendeel alleenstaand en tussen de 23 en 29 jaar. Van alle woningzoekenden komt 82% uit Lelystad, zo blijkt uit de cijfers.

Reageren op een woning
In 2018 heeft Centrada 368 huurwoningen op basis van een advertentie verhuurd. Gemiddeld reageren 224 woningzoekenden op een woning. In vergelijking met 2017 is het gemiddeld aantal reacties per woning met 38% gestegen. In 2018 nam vooral het aantal reacties op appartementen flink toe. Ook de verdeelmethode (toewijzen op basis van loten of inschrijfduur) is van invloed op het aantal reacties. Mensen reageren vaker op een woning die wordt verloot, dan op een woning die op basis van inschrijfduur wordt toegewezen.

Veranderingen in 2018
In 2018 heeft Centrada veranderingen doorgevoerd om de sociale huurwoningen beter en eerlijker te verdelen. Zo is de leeftijdsgrens voor inschrijven verlaagd naar 17 jaar, hebben urgenten niet langer de vrije keuze (zij krijgen een passende woning toegewezen) en kunnen alleenstaanden weer reageren op zo’n 800 kleine eengezinswoningen. Verder is de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen verhoogd naar 60 jaar en verloot de woningcorporatie voortaan 25% van de beschikbare woningen. 

Langere inschrijfduur
In 2018 bedraagt de inschrijfduur van woningzoekenden die een huurcontract hebben getekend 5,5 jaar. Hiermee is de inschrijfduur met 0,8 jaar gestegen ten opzichte van 2017. De stijging van de inschrijfduur in 2018 verklaart Centrada door een verdere afname van het aantal beschikbare woningen (minder huuropzeggingen) en een toename van de vraag (meer woningzoekenden).

Zoekduur blijft gelijk
In tegenstelling tot de inschrijfduur is de zoekduur naar een woning in 2018 nauwelijks gestegen. Gemiddeld heeft een woningzoekende na zijn of haar eerste reactie binnen 2,5 jaar een woning. Dit komt door een verruiming van het aanbod voor alleenstaanden, blijkt uit de cijfers. Vanaf juli 2018 kan deze groep ook weer reageren op zo’n 800 kleine eengezinswoningen. Hierdoor neemt de zoekduur van deze doelgroep zelfs licht af.

Maatregelen om wachttijden te verminderen
Een effectieve manier om de wachttijden te verkorten is nieuwbouw. In 2019 levert Centrada 169 huurwoningen op, waarvan 115 appartementen en 54 eengezinswoningen. Ook start Centrada in 2019 een proef om de doorstroming te bevorderen. De bedoeling is om 20 huurders die met een klein huishouden in een relatief grote woning wonen, te laten verhuizen naar een kleinere woning. Deze woningen komen dan beschikbaar voor andere woningzoekenden, die een groot huis juist nodig hebben.

Prestatieafspraken
Centrada, Huurdervereniging Ons Belang (HVOB) en gemeente Lelystad maakten in 2018 prestatieafspraken met elkaar over sociale huurwoningen in Lelystad. De afspraken gaan over de verdeling van beschikbare sociale huurwoningen, het aantal en de kwaliteit van huurwoningen, betaalbaarheid, stedelijke vernieuwing en leefbaarheid, energie en duurzaamheid van de huurwoningen. De rapportage Woonruimteverdeling 2018 maakt deel uit van deze afspraken en wordt gebruikt als sturingsinstrument en om de afspraken te evalueren. U vindt hier de volledige rapportage.

Publicatiedatum:

19 april 2019