Feestelijke ondertekening prestatieafspraken 2019

Gemeente Lelystad, Huurdersvereniging Ons Belang en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2019. De handtekeningen onder de overeenkomst hebben de gemeente en Centrada op 5 december gezet tijdens een kijkmiddag voor nieuwe bewoners van nieuwbouwproject Haagwinde in Warande. Huurdersvereniging Ons Belang heeft het prestatiecontract nog niet getekend. De HVOB heeft wel de intentie om de afspraken te ondertekenen maar wacht de raadsbespreking van 18 december af. Op die dag bespreekt de raad de wijziging over de urgentieregeling voor statushouders.

Onderdeel van de prestatieafspraken is de zorg om in Lelystad nu en in de toekomst te voorzien in betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen die voor een woning afhankelijk zijn van woningcorporaties. De afspraken gaan niet alleen daar over, ze gaan ook over de verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen, het aantal en de kwaliteit van de huurwoningen, de betaalbaarheid, stedelijke vernieuwing en leefbaarheid, energie en duurzaamheid van de huurwoningen. De afspraken werden eind november door de Natuur- en Milieufederaties, in samenwerking met de Woonbond, beoordeeld als een van de drie groenste, meest duurzame afspraken van Nederland. De nieuwe afspraken voor 2019 borduren voort op die van 2018 en zijn verbeterd en aangepast aan de actualiteit.

Nieuwbouw
Belangrijk in de afspraken voor 2019 is de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Lelystad. Centrada gaat op verschillende plekken in de stad nieuwe woningen bouwen voor een betaalbare prijs. Door deze nieuwbouw loopt de zoek- en inschrijftijd van woningzoekenden voor sociale huurwoningen in Lelystad naar verwachting niet verder op en blijft ten opzichte van andere gemeenten laag. De afspraken zijn woensdag 5 december 2018 officieel ondertekend. Namens het college van de gemeente Lelystad tekende wethouder Janneke Sparreboom, namens Centrada deed directeur Martine Visser dat. De huurdersvereniging was tijdens de bijeenkomst ook vertegenwoordigd.

Bekijk de prestatieafspraken

Addendum
De prestatieafspraken worden nog aangevuld met een zogenoemd addendum. Daarin staat dat gemeente en Centrada de gevolgen van de in de raad aangenomen motie om de urgentieregeling voor statushouders te schrappen, nader zullen onderzoeken. Dit addendum wordt op 18 december in de raad besproken.

Publicatiedatum:

5 december 2018