Gemeente Lelystad, Centrada en HVOB maken prestatieafspraken voor 2019

Gemeente Lelystad, huurdersorganisatie HVOB en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2019. Belangrijk in de afspraken voor 2019 is de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Lelystad. De balans van 70% koop/vrije sector huur en 30% sociale huur is daarbij uitgangspunt. In december organiseert Centrada een kijkmiddag voor de nieuwe bewoners van appartementencomplex Haagwinde in Warande. Tijdens die bijeenkomst zetten partijen ook officieel hun handtekening onder de voorgestelde prestatieafspraken.

In de afspraken voor 2019 is de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Lelystad belangrijk. Centrada bouwt in 2019 169 woningen. De meeste daarvan zijn al in aanbouw. De eerste woningen (20 appartementen in Warande) worden in januari 2019 opgeleverd. Het bouwen van woningen is belangrijk om te voorkomen dat de wachttijden voor sociale huurwoningen verder oplopen. De afgelopen drie jaar is nauwelijks gebouwd door Centrada; 2019 wordt dan ook als ‘inhaaljaar’ gezien.

De belangrijkste afspraken op hoofdlijnen:

Betaalbaarheid
Samen met de gemeente zet Centrada hoog in om schulden bij huurders te voorkomen. Zij worden vanaf het eerste moment dat huurachterstand ontstaat, aangesproken op hun betalingsverplichting. Door de inzet van de ‘VoorzieningenWijzer’ krijgen honderd huurders bij wijze van proef een gratis adviesgesprek. De gesprekken richten zich op het benutten van besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van toeslagen en kritisch te kijken naar de kosten van zorgverzekering en energiecontract. Als de proef slaagt, dan biedt Centrada de VoorzieningenWijzer aan meer huurders aan.

Meer ruimte voor middenhuur
Centrada wil in 2019 middeldure huurwoningen (huurprijs tussen € 710,86 en € 900) ontwikkelen voor huishoudens met een midden inkomen, al dan niet in combinatieprojecten met sociale huurwoningen. Gemeente en Centrada onderzoeken in de eerste helft van 2019 welke locaties mogelijk kunnen worden aangewezen en hoe dit vorm kan krijgen. Het doel van deze prestatieafspraak is dat zittende huurders van Centrada met een midden inkomen gemakkelijker kunnen doorstromen.

Wonen en zorg
Als gevolg van de vergrijzing en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, wordt gezamenlijk gewerkt aan o.a. de doorontwikkeling van woonzorgzones, de uitvoering van de bewustwordings-campagne ‘Lang zult u Wonen’ en is er het project ‘Lelystad seniorenproof’. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de problematiek rondom het toenemende aantal verwarde personen in de wijken.

‘Doorstroomadviseurs’
Centrada gaat in 2019 in gesprek met senioren voor wie hun huis te groot of te ongemakkelijk is geworden. Doorstroming naar gelijkvloerse, levensloopbestendige woningen kan er voor zorgen dat mensen meer passend gaan wonen. De vrijkomende woningen komen daarmee beschikbaar voor andere woningzoekenden. Gemeente en Centrada verkennen, als onderdeel van het doorstroomproject en de campagne ‘Lang Zult u Wonen’, gezamenlijk de mogelijkheden voor het opleiden en inzetten van (vrijwillige) ‘doorstroomadviseurs’. Deze adviseurs richten zich bij het geven van advies op huurders en eigenaar-bewoners. Ook HVOB wordt hierbij betrokken.

Duurzame woningen
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in 2019. Gemeente en Centrada werken nauw samen om woningen duurzamer te maken. De komende periode stelt de gemeente in samenspraak met alle stakeholders, waaronder Centrada en HVOB, een warmtevisie op. In 2019 plaatst Centrada op 450 woningen in Waterwijk en Schoener zonnepanelen. De huur wordt niet verhoogd; de besparing die de zonnepanelen oplevert komt rechtstreeks ten goede aan de huurders. In eerdere jaren zijn al op 750 woningen zonnepanelen geplaatst.

Ondertekening
Niet alleen de gemeenteraad maar ook de Raad van Commissarissen van Centrada en het bestuur van de HVOB gaan zich buigen over de voorgestelde prestatieafspraken. Als alle partijen het eens zijn, zullen in december de prestatieafspraken tussen gemeente, Centrada en HVOB officieel door de drie partijen worden ondertekend. Na ondertekening plaatsen Centrada en de gemeente de prestatieafspraken op de website.

Publicatiedatum:

8 november 2018