Huurders doen mee aan campagne 'Ontdek je lek!'

Het Energieloket Flevoland (onderdeel van Natuur en Milieu Federatie Flevoland) is in Lelystad van start gegaan met de bewustwordingscampagne ‘Ontdek je lek’. Huurders van Centrada en andere geïnteresseerde Lelystedelingen worden via deze campagne twee weken uitgedaagd de meest voorkomende energieslurpers in hun huishouden op te sporen. Hierin geeft een energiemonitor ze inzicht. Deze wordt aangesloten op de slimme meter en geeft real time inzicht in het energieverbruik. Het uitleesscherm vertelt precies waar energie en dus geld weglekt. Een opdrachtkaart help deelnemers bij hun onderzoek.

Twee van onze huurders zijn begin oktober aan de slag gegaan met de energiemonitor. Hun ervaring leest u later deze maand terug op www.nmfflevoland.nl.


“Ontdek je lek. Wij doen mee! U ook?”
Waar zit uw lek? Breng een bezoek aan de Duurzaamheidswinkel (Stadhuisplein 51, voormalig postkantoor) en haal een energiemonitor op om dit in twee weken te ontdekken. Meedoen kan tot 1 oktober 2020. Kijk voor meer informatie op www.nmfflevoland.nl.

Publicatiedatum:

14 oktober 2019