Huurders dupe van hogere bijdrage waterschapslasten

Waterschap Zuiderzeeland wil dat Flevolandse inwoners (ingezetenen) in 2019 procentueel meer belasting gaan betalen. Oneerlijk en niet onderbouwd, vinden de woningcorporaties in Flevoland, die daarmee opkomen voor het huurdersbelang. “Temeer omdat beheer, onderhoud en investeringen van het waterschap in het stedelijk gebied flink achterblijven op de bijdrage die moet worden betaald”.

Directeur-bestuurder Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad benadrukt dat de corporaties zich bewust zijn van de grote uitdagingen van het waterschap. “We hebben allemaal belang bij droge voeten. We realiseren ons hoe belangrijk het is, dat het waterschap investeert om Flevoland voor te bereiden op klimaatverandering, zoals het vaker voorkomen van droogte en grote hoosbuien. We hebben met elkaar een grote opgave,” aldus Visser. “Maar wat ons verbaast is dat nu zonder goede onderbouwing een groter deel van de totale belastingen moet worden opgebracht door de inwoners en dus ook de huurders in Flevoland. Tegelijkertijd blijft de inzet in het stedelijk gebied achter. Huurders betalen dus netto meer, terwijl daar niet de verwachte inspanningen tegenover staan.”

Corporaties uit alle zes Flevolandse gemeenten, namelijk GoedeStede, OFW, Patrimonium, Woonpalet, Mercatus, Harmonisch Wonen en Centrada vinden de lastenverschuiving onvoldoende gemotiveerd en vragen het waterschap dan ook om af te zien van de verhoging van 25% naar 29% van de ingezetenenbijdrage.

Publicatiedatum:

25 september 2018