Innovatieprogramma richt schijnwerper op deel Boswijk

Lelystad is één van de 24 gemeenten die geselecteerd is voor deelname aan het innovatieprogramma ‘Langer thuis – Inclusieve wijk’. Daarin staat de vraag centraal: hoe wijken geschikt te maken voor het langer zelfstandig wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen. De focus binnen het programma ligt op de doelgroep ‘senioren’. De geselecteerde Lelystadse wijk is een deel van de Boswijk, bestaande uit de buurten Wold, Kamp, Griend en Horst.

Het innovatieprogramma is een initiatief van Platform 31 en het G40 stedennetwerk. Centrada, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Zorgkantoor Zilveren Kruis, het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL) en gemeente Lelystad werken hierin samen.

Veilig langer thuis
Doel van het programma is om onderling van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe wijken geschikter gemaakt kunnen worden voor het langer zelfstandig wonen.

Directeur-bestuurder Martine Visser van woningcorporatie Centrada: "Lelystad wil vorm en inhoud geven aan het begrip ‘levensloopbestendige wijk’. Samen onderzoeken we wat hiervoor nodig is. Denk aan soorten en typen woningen en de bereikbaarheid van voorzieningen die gericht zijn op zorg, welzijn en ontmoeting. Ook de inrichting van het openbaar gebied en de bereikbaarheid van winkels kunnen ervoor zorgen dat ouderen op een veilige en comfortabele manier langer thuis kunnen blijven wonen."

Nieuwe werkwijze
Het aanbod van Platform31 om een dergelijk proces te ondersteunen komt voor Lelystad op het juiste moment. De vragen die met dit programma worden beantwoord sluiten naadloos aan op de vragen waar Lelystad voor staat. Centrada hoopt, samen met de andere betrokken organisaties, een versnelling teweeg te brengen en een werkwijze te ontwikkelen die ook in andere wijken kunnen worden toegepast.

Meer informatie over het innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk is te vinden op de website van Platform31.

 

Publicatiedatum:

14 mei 2019