Jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 juli 2019 wijzigt de huur. Huurt u bij Centrada? Dan krijgt u voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huur per 1 juli 2019.

Hoe bepalen we de huurverhoging

De overheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. Het percentage huurverhoging dat u krijgt is afhankelijk van:

  • het jaarinkomen van uw huishouden over 2017
  • de huurprijs die u nu betaalt
  • de huurprijs die Centrada vraagt aan een (nieuwe) huurder van een vergelijkbare woning.

Verminderen verschillen
Hoe verder de huurprijs die u betaalt onder de vraagprijs voor nieuwe huurders ligt, hoe hoger de huurverhoging zal zijn. Betaalt u nu een huurprijs die rond deze vraagprijs ligt, dan verhoogt Centrada de huur niet of bijna niet. Is de huurprijs die u nu betaalt (veel) hoger dan deze vraagprijs, dan kan het zijn dat uw huurprijs zelfs wordt verlaagd. Ontstane huurprijsverschillen worden zo kleiner en verdwijnen hierdoor op den duur.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Heeft u een jaarinkomen tot en met € 42.436, dan komt de verhoging niet boven 4,1% uit. Heeft u een hoger jaarinkomen, dan geldt een maximum van 5,6%. Met deze inkomensafhankelijke huurverhoging wil Centrada huurders die een woning huren die eigenlijk te goedkoop voor ze is, stimuleren om te verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning. Wanneer zij dit niet willen of kunnen, betalen ze door deze verhoging wel een marktconforme huur.

Bezwaar maken
In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging, ook tegen het inkomensafhankelijke deel. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.huurcommissie.nl. Het bezwaarformulier moet voor 1 juli 2019 bij Centrada binnen zijn. Zijn we het niet eens met uw bezwaar? Dan doet de Huurcommissie uitspraak.

Meer informatie
Heeft u vragen over de huurverhoging van 2019? Meer informatie vindt u bij de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze Klantenservice via wonen@centrada.nl of bel 0320 239 600.

Publicatiedatum:

24 april 2019