Centrada maakt het verschil in Lelystad voor huurders en woningzoekenden

De Lelystadse woningcorporatie Centrada heeft in 2020 ondanks de uitzonderlijke omstandigheden de ingezette koers goed kunnen volgen. Nieuwbouwprojecten zijn in volle gang, financieel is het huishoudboekje nog steeds op orde, woningen staan er goed bij en de KWH-cijfers laten zien dat de klanttevredenheid zelfs nog wat is gestegen, zoals blijkt uit het jaarverslag 2020.

Nieuwbouw levert bijdrage aan oplossing voor overspannen woningmarkt
De volkshuisvestelijke resultaten over 2020 zijn goed, maar nog steeds niet genoeg om te voldoen aan de vraag naar woningen. De inschrijfduur en de zoekduur naar een sociale huurwoning liepen iets terug. Maar ook in 2020 had een nieuwe bewoner van een huurwoning gemiddeld 5,9 jaar ingeschreven gestaan en 2,7 jaar actief op woningen van Centrada gereageerd.
In 2020 heeft Centrada € 31,5 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en aankopen. Er zijn 99 nieuwbouwwoningen en 11 intramurale zorgplaatsen opgeleverd en nog eens 240 woningen worden nu gebouwd. Maar er is meer nodig. Daarom heeft Centrada afspraken gemaakt met de gemeente Lelystad over zowel aantallen nieuw te bouwen woningen als het beschikbaar stellen van voldoende nieuwbouwlocaties door de gemeente.

Innovatieve oplossing
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen is een innovatieve oplossing gevonden in het bouwen van tijdelijke woningen. Deze kunnen sneller gerealiseerd worden dan permanente woningen en op locaties waar geen permanente woningbouw mogelijk is. In 2020 zijn de eerste 52 woningen van “Wonen bij LARS” opgeleverd. Vlak na de jaarwisseling zijn de overige 100 in gebruik genomen. Eind 2021 volgt “Wonen bij LILY” met nog eens 147 tijdelijke woningen.

Door verhuurdersheffing minder investeringen mogelijk
De overheid doet jaarlijks een forse greep in de kas via de vennootschapsbelasting en de verhuurderheffing. Ook dit jaar verdwenen weer meer dan twee keer de maandhuur van iedere huurder naar de rijksoverheid. Daarmee verdwijnt geld, dat hard nodig is voor het verduurzamen van woningen, betaalbare huren en het verlagen van de zoekduur.

Klantvisie
In 2020 was het vaststellen van de klantvisie een belangrijke mijlpaal. Deze visie geeft antwoord op de vraag wie de (primaire) klanten zijn, wat zij verwachten, welke ambitie Centrada daarin nastreeft en welke acties worden opgepakt in de periode 2021 – 2023.

Menselijke maat in coronatijd
We kregen te maken met een nieuwe werkelijkheid door Covid-19. Huurders en medewerkers werden hard geraakt in hun werk, gezondheid, sociale leven en soms ook in hun financiën. Bij de huurincasso hanteerde Centrada de menselijke maat, waardoor geen enkele huurder vanwege de situatie rond Covid-19 zijn huis is kwijtgeraakt. Verder heeft Centrada door het coronaproof maken van alle processen, alsnog de vooraf gestelde ambities kunnen waarmaken. Het uiteindelijke effect op de bedrijfsvoering is daardoor zeer beperkt gebleven.

Prestaties 2020
In 2020 maakte Centrada 624 mensen blij met de sleutel van hun nieuwe huurwoning.
Circa 3.000 woningen werden via planmatig onderhoud verbeterd. Inmiddels zijn 1.500 woningen voorzien van zonnepanelen en is de gemiddelde energie-index 1,29 (=label B).

De gemiddelde huurverhoging van 2,6% was inflatievolgend en bleef ver onder het wettelijk maximum van 3,6%. Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de betaalbaarheid van het wonen.

Gezonde financiële positie
Centrada haalde een resultaat over 2020 van € 91,4 miljoen positief. Dat wordt voor het grootste deel veroorzaakt door waardestijging van de woningen door de krapte op de woningmarkt. Deze waarde zit voor Centrada echter vast in de stenen, omdat Centrada nauwelijks woningen verkoopt en de woningen zo beschikbaar houdt voor de sociale verhuur.

Publicatiedatum:

20 mei 2021


Publicaties: