MijnGemeente app

Centrada zet zich in voor schone, hele en veilige wijken en buurten. Daarbij werkt Centrada intensief samen met de bewoners zelf, maar ook met de gemeente. 

Melden bij de gemeente
Meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad kunt u doorgeven aan de gemeente. Dat gaat heel gemakkelijk via de MijnGemeente app (iPhone , Android ).  Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • gebouwen
  • openbaar groen
  • rioleringen
  • straatmeubilair/bebording/speeltoestellen
  • straatverlichting
  • verharding/wegen/straten/pleinen
  • Vervuiling/(honden)overlast

Meer informatie over MijnGemeente app

Publicatiedatum:

9 januari 2019