Mooie rapportcijfers voor Centrada

Huurders tevreden over dienstverlening

Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) heeft ook dit jaar weer het keurmerk KWH Huurlabel toegekend aan Centrada. We ontvangen keurmerk op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat KWH heeft uitgevoerd onder huurders. Uit de resultaten blijkt dat de klanttevredenheid op een aantal punten zelfs gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Centrada scoorde mooie cijfers.

In 2018 nam Centrada maatregelen om de dienstverlening aan huurders verder te verbeteren. Martine Klaucke, Manager Wonen vertelt: ”Sinds vorig jaar organiseren we klantenpanels. Huurders vertelden ons hoe ze onze dienstverlening ervaren wanneer ze de woning betrekken of verlaten. Met de uitkomsten van de klantenpanels hebben we verbeteringen doorgevoerd. En het is mooi dat we dat nu ook terug zien in de cijfers van klanttevredenheid. Zo scoren we op ‘het betrekken van een woning’ een 7,4 (vorig jaar 6,6). Het opzeggen van de huur waarderen huurders nu met een 7,7 (vorig jaar 6,9). Centrada introduceerde ook een nieuwe website, telefooncentrale en een nieuw woonruimteverdeelsysteem.”

Over KWH
KWH helpt corporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet de organisatie door van ruim 130 corporaties de waardering van huurders over de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken. Een woningcorporatie krijgt het keurmerk alleen wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft bekeken. Corporaties die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders onderzoeken.

Publicatiedatum:

10 april 2019