Nieuwe regels verdeling huurwoningen in Lelystad

Vanaf nu gelden er nieuwe regels bij de verdeling van sociale huurwoningen in Lelystad. De nieuwe regels kwamen tot stand in overleg met de gemeente en Huurdervereniging Ons Belang (HVOB). Ze zijn het resultaat van een evaluatie van de manier waarop Centrada de huurwoningen in Lelystad verdeelt. Bij die evaluatie is naar veel partijen geluisterd. In de eerste plaats naar de woningzoekenden zelf. Maar ook naar HVOB, de gemeente en medewerkers van Centrada.

De belangrijkste nieuwe regels zijn:

 1. Woningzoekenden met een urgentieverklaring kunnen niet meer vrij kiezen uit het woningaanbod; Centrada biedt hen een passende huurwoning aan die zij niet mogen weigeren.
 2. Eenpersoonshuishoudens kunnen voortaan in aanmerking komen voor een kleine eengezinswoning (woning met een oppervlakte tot en met 75m2) met 2 slaapkamers.
 3. De leeftijdsgrens voor een seniorenwoning verschuift van 55 jaar naar 60 jaar en ouder.
 4. De kosten voor een inschrijving als woningzoekende worden verlaagd van €19 naar €15 per jaar.
 5. Inschrijven kan voortaan al op 17-jarige leeftijd, zodat er al een jaar inschrijftijd kan worden opgebouwd voordat er vanaf 18 jaar op woningen gereageerd mag worden.
 6. Een woning weigeren die op basis van inschrijfduur wordt aangeboden mag, de sanctie daarop komt te vervallen. We vinden dat het weigeren van een woning onderdeel is van het zoekproces.
 7. Het aantal te verloten woningen wordt verhoogd van 15 naar 25%. Dit betekent dat van alle beschikbare sociale huurwoningen ongeveer:
  - 50% wordt toegewezen op basis van inschrijfduur;
  - 25% via directe bemiddeling wordt toegewezen aan urgenten;
  - 25% wordt toegewezen via loten.

Kijk voor alle regels in Regels Woonruimteverdeling Centrada.

Vragen?

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen op 0320 239 600.

Publicatiedatum:

2 juli 2018