Gemeente Lelystad, huurdersorganisatie HVOB en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2020. De betrokken partijen ondertekenden de nieuwe prestatieafspraken tijdens het wijkfeest Jol.

Het wijkfeest in de Jol illustreert hoe bovengenoemde organisaties samen met andere partners in de wijk optrekken om de leefbaarheid een impuls te geven. Die samenwerking vormt tegelijkertijd de essentie van de prestatieafspraken 2020 waarin naast afspraken over leefbaarheid ook afspraken staan over betaalbaarheid, nieuwbouw en de verdeling van de woningvoorraad. Hiermee willen de betrokken partijen de hoofdstad van de provincie naar een hoger plan tillen en aansluiten bij Lelystad Next Level waarin de koers van de stad naar 100.000 inwoners wordt beschreven.

Nadruk op versterken bestaande wijken
In de prestatieafspraken voor 2020 ligt de nadruk op het versterken van de oudere Lelystadse woonwijken. Er zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in die wijken en een goede balans in het woningaanbod. Gemeente, HVOB en Centrada bepalen wat er in een wijkvisie en wijkplan moet staan en samen met bewoners en zorg- en maatschappelijke organisaties stellen zij in 2020 voor de eerste wijk een visie en plan op. Een ander belangrijk speerpunt in de prestatieafspraken is het vergroten van de woningvoorraad om daarmee de zoektijd naar een sociale huurwoning te verkorten. Volgend jaar bouwt Centrada daarom 170 woningen en ook voor 2021 en 2022 is al nieuwbouw gepland.

Wijkfeest Jol
Het wijkfeest is georganiseerd door Lelykracht, de gemeente, HVOB, Centrada en tal van andere organisaties. Aanleiding voor het wijkfeest waren de huis-aan-huisgesprekken die de gemeente en Centrada de afgelopen jaren gevoerd hebben. Tijdens deze gesprekken gaven veel wijkbewoners aan graag een wijkfeest te willen om de sfeer en de onderlinge verbondenheid in de wijk te verbeteren. De gebiedsgericht aanpak van de Jol is een belangrijk thema in de prestatieafspraken. Het gaat om een combinatie van fysieke maatregelen in de openbare ruimte en in de woningen en sociale maatregelen waarbij concreet bij mensen op bezoek wordt gegaan om hen te helpen met sociale problemen.

Afspraken
De prestatieafspraken worden binnenkort gepubliceerd op de website van de gemeente Lelystad en op de website van Centrada

Publicatiedatum:

11 december 2019