Samenwerking moet aantal huisuitzettingen verminderen

Centrada, GGD, IDO, Leger des Heils, gemeente Lelystad en MDF hebben afspraken gemaakt om huisuitzettingen door betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Zij zetten zich actief in om bewoners met een huurschuld financieel gezond te krijgen en te houden. 

Een gedwongen huisuitzetting is een uiterste maatregel die een woningcorporatie kan nemen bij huurschulden. "We doen er ieder voor zich al veel aan om een gedwongen huisuitzetting te voorkomen", vertellen de samenwerkende organisaties. Door in een vroeg stadium de samenwerking te zoeken, verwachten partijen nog meer te kunnen betekenen voor de huurder en daarmee het aantal huisuitzettingen verder te verminderen.

Maatwerkoplossingen
De organisaties weten dat financiële problemen meestal niet op zich zelf staan: "We merken dat huurders met een betalingsachterstand vaak ook andere problemen hebben. Door samen te werken, kunnen we hulpvragen in een vroeg stadium rechtstreeks doorgeven aan de juiste instanties. Samen zetten we ons actief in om huisuitzetting te voorkomen en bewoners met een huurschuld (financieel) gezond te krijgen en te houden."

Publicatiedatum:

1 maart 2019