Uitnodiging conferentie: op weg naar voldoende huurwoningen

Op vrijdag 15 november organiseert de HVOB in samenwerking met Lokaal FNV Lelystad en diverse lokale instanties een conferentie met het thema 'Op weg naar voldoende huurwoningen'. Doel van de conferentie is het scheppen van een breed maatschappelijk draagvlak voor de bouw van voldoende huurwoningen.

Door de realisatie van meer (sociale) huurwoningen komt Lelystad meer in balans. Bovendien dragen meer woningen ook bij aan kansen voor iedereen op de woningmarkt, een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en het versterken van de werkgelegenheid. Daarmee zijn de belangrijkste thema’s van de conferentie benoemd. Nadat de thema's inhoudelijk zijn behandeld, is er gelegenheid om in werkgroepen dieper op de zaken in te gaan.

Eén van de sprekers tijdens deze conferentie is Martine Visser, directeur van Centrada. Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie, is dagvoorzitter.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Kubus en begint om 13.30 uur.

Meer informatie over de conferentie vindt u op www.hvob.nl.

Wilt u bij de conferentie aanwezig zijn? Meld u dan aan via: info@hvob.nl