Duurzaamheidsprojecten

Voor ons is energiebesparing enorm belangrijk. Natuurlijk omdat dit beter is voor het milieu, maar ook omdat de kosten voor energie steeds hoger worden. Daarom investeren wij in energiebesparende oplossingen in onze woningen.

Groot onderhoud 134 eengezinswoningen Galjoen

Sinds april 2019 is Centrada bezig met de energetische verbetering van 134 woningen in de wijk Galjoen. De woningen krijgen zonnepanelen, de mechanische ventilatie wordt vervangen door verbeterde ventilatie met CO2 sturing en de houten kozijnen vervangen we door kunststof kozijnen met HR++ glas.

Naast deze verbeteringen gaan we ook het nodige onderhoud uitvoeren zoals het reinigen van het metselwerk. Ook saneren we alle asbest gevelpanelen, evenals de asbesthoudende vensterbanken. De betonnen onderdelen worden geschilderd en tenslotte plaatsen we nieuwe erfafscheidingen aan de voor- en achterzijde van de woningen. De werkzaamheden lopen door tot en met december 2019.

Plaatsen zonnepanelen

In 2020 voorzien we een kleine 100 woningen in de Zeewijk van zonnepanelen. Huurders die zonnepanelen krijgen, hoeven hiervoor geen maandelijks eigen bijdrage te betalen, maar zien direct het verschil op hun energierekening. De verwachting is dat de zonnepanelen een besparing van ongeveer € 250,- per jaar opleveren. Het plaatsen van de zonnepanelen start in augustus en duurt waarschijnlijk tot en met oktober.

Duurzaamheid en betaalbaarheid
In 2014 is Centrada gestart met het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Het doel is om duurzaamheid en milieubewustzijn te stimuleren en de woonlasten van huurders te verlagen. Inmiddels zijn 1.000 huurwoningen verdeeld over heel Lelystad van zonnepanelen voorzien. De gemiddelde besparing die hiermee gerealiseerd wordt is per huishouden € 250,- per jaar (afhankelijk van energieverbruik en gezinssamenstelling).

Nog meer plannen voor de toekomst
Tot en met 2027 treffen we energie-verbeterende maatregelen bij nog ruim 3.000 andere woningen. Bijna al deze woningen krijgen zonnepanelen, vaak in combinatie met vloer- en dakisolatie, HR++glas en vervanging van kozijnen/gevelpuien. Het doel is dat alle Centrada-woningen (ruim 9.000) een A-label krijgen (energie-index van 1,15). Dit is nog ambitieuzer dan de wens van het rijk, die voor 2030 als doel heeft gesteld dat alle corporatiewoningen een energie-index van 1,20 hebben.

Aanbrengen vloerisolatie 105 woningen Plantage/Hofstede

Om de vochthuishouding beter te reguleren en het wooncomfort te verbeteren, gaat Centrada bij 105 woningen in de Plantage en Hofstede vloerisolatie in de kruipruimte aanbrengen. De werkzaamheden starten in februari en worden waarschijnlijk in juni afgerond.

Gerelateerde onderwerpen