Leefbaarheidsprojecten

P9Achterpad2

Achterpaden Schoener

In 2017 gaat Centrada extra aandacht besteden aan achterpaden in de Schoener. Als u een woning van Centrada huurt en er is een achterpad, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van dit achterpad (ook als er geen uitgang aan de achterzijde van uw tuin is). Zorg er daarom voor dat het achterpad goed toegankelijk is en vrij van onkruid en overhangend groen. Op die manier ziet het achterpad er niet alleen netjes en verzorgd uit, het is ook veiliger voor passanten.

Wanneer u gereedschap nodig heeft om uw tuin en het achterpad netjes te maken, dan kunt u hiervoor terecht bij Centrada. Wij lenen tuingereedschap zoals een snoeischaar, schop, schoffel en hark graag aan u uit! Voor meer informatie over de gereedschaps-uitleen kunt u ons bellen, tel: 0320 239 600. Ook als het achterpad loszittende tegels heeft, kunt u dit bij ons melden.

AfbeeldingVandaag11_07_55

Pleingesprekken

Samen met de gemeente, Welzijn Lelystad, de politie en verschillende wijkraden organiseert Centrada ook dit jaar weer pleingesprekken. Een afvaardiging van de genoemde organisaties verzamelt op een centraal punt in de wijk, bij een zogenaamde koffiekar. Buurtbewoners zijn vervolgens van harte welkom om een kopje koffie/thee te komen drinken en te praten over de wijk waar zij wonen.

Motiveren, stimuleren en faciliteren
De betrokken organisaties zijn benieuwd naar de bevindingen en ideeën van de bewoners. Het doel is om initiatieven die een prettige en schone woonomgeving tot doel hebben, te motiveren, stimuleren en faciliteren. Ook het bevorderen van goede sociale contacten is een belangrijk speerpunt.

De pleingesprekken vinden plaats in het voorjaar. Komt er pleingesprek bij u in de buurt, dan ontvangt u een uitnodiging.

algemeneruimtes

Aanpak algemene ruimtes complexen

Een groot deel van de woningen die Centrada verhuurt, bevindt zich in een complex met trappenhuizen, portalen en galerijen. Kortom, algemene ruimtes waar alle bewoners van het complex gebruik van maken. In artikel 7.1 van het huurreglement staat: ‘De huurder zal eventuele trappenhuizen, portalen of galerijen bij het gehuurde regelmatig schoonhouden.’ Centrada krijgt echter steeds vaker klachten over vervuiling van de algemene ruimtes. En ook tijdens rondes door diverse complexen door bijvoorbeeld de bewonersconsulenten blijkt steeds vaker dat bovenstaand artikel niet altijd wordt nageleefd. Bewoners zijn vaak ook niet op de hoogte van de richtlijnen met betrekking tot het gebruik en het schoonhouden van de algemene ruimte. Daardoor zijn de algemene ruimtes in veel gevallen rommelig. Er ligt zwerfafval, op plekken waar dit niet is toegestaan staan bijvoorbeeld scootmobiels en fietsen of er zijn zitjes gecreëerd die vluchtwegen blokkeren.

In de komende maanden gaat Centrada regelmatig controles uitvoeren in de verschillende complexen. Woont u in een complex, dan is het fijn te weten wat er precies van u verwacht wordt. Daarom vindt u in onderstaand overzicht hoe de algemene ruimtes eruit moeten zien.

  • De algemene ruimte van het complex is schoon;
  • Plantjes in vensterbanken zijn goed verzorgd;
  • Verlichting, trapleuningen, brievenbussen zijn heel. Is dit niet het geval, dan kunt u dit melden via Mijn Centrada of door ’s ochtends tussen 8.30 en 12.30 uur te bellen naar onze Klantenservice, tel: 0320 239 600.
  • Er is in de algemene ruimtes en op de galerijen een vrije doorgang van minimaal 1,20 m.
  • Er mogen geen brandbare spullen in de algemene ruimtes staan;
  • Fietsen staan op de daarvoor bestemde plek (in de berging of in het fietsenrek)
  • Vluchtwegen zijn vrij
  • Scootmobiels staan op de daarvoor aangewezen plekken.

Bewonersgroep Schoon en Veilig zet zich in voor Kamp-Zuid

Centrada organiseert jaarlijks pleingesprekken: Samen met de gemeente en Welzijn Lelystad gaan we de wijken in om te praten met bewoners over wat er in de wijk speelt. Tijdens een pleingesprek in de Kamp (in september 2014), gaven bewoners aan dat het slecht gesteld is met de achterpaden in Kamp-Zuid. Vervolgens gaf een aantal bewoners aan graag mee te willen denken over een oplossing en de handen uit de mouwen te willen steken. Recent is Centrada met de betrokken bewoners, gemeente, Belangencomité Kamp en Welzijn Lelystad om tafel gaan zitten om te bespreken wat we gezamenlijk willen bereiken en hoe we dat gaan doen. De bewoners hebben zich inmiddels verenigd in 'Bewonersgroep Schoon en Veilig'. Afgesproken is dat we alle 100 woningen in het gebied langsgaan om te vragen wat de bewoners vinden van de woonomgeving en of zij willen helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Naar aanleiding van de uitkomsten bekijkt de werkgroep welke acties nodig zijn om Kamp-Zuid schoner, veiliger en leuker te maken.

_MG_6526c

Succesvolle projecten Waterwijk krijgen vervolg

In 2013 zijn Centrada en Welzijn Lelystad een project gestart om in de Noordzee- en Oostzeestraat de participatie en betrokkenheid te vergroten en bewoners aan te spreken op tuinonderhoud. Dit heeft onder andere geleid tot de aanleg van een moestuin door bewoners. Ook zijn er door bewoners snelheidsmetingen gedaan en is er een bewonersgroep opgericht die met de professionele partners allerhande wijkzaken bespreekt. Dit project wordt ook in 2015 vervolgd om het resultaat te waarborgen en te zorgen dat de bewoners aangehaakt blijven. Daarnaast breiden we het project, met dezelfde doelstelling, uit naar de aangrenzende Zeelaan. Ook hier hopen we leuke bewonersinitiatieven te ontlokken en het aanzicht van de straat te verbeteren.

Jol blijft verbeteren

Centrada blijft bewoners aanspreken op slecht tuinonderhoud en ondersteuning bieden waar nodig is. Maar als het nodig is om handhavend op te treden doen we dat ook. In 2015 intensiveren we onze samenwerking met de Wijkraad kustwijk. Ook blijven we kennismakingsgesprekken voeren met nieuwe bewoners in de Jol. Deze gesprekken worden gevoerd door de bewonersconsulent van Centrada en de wijkagent. Het doel is om in contact te komen met nieuwe bewoners in de Jol. Graag willen wij duidelijk maken wat bewoners van Centrada en de politie mogen verwachten, maar ook wat wij van een bewoner verwachten. Als laatste zou Centrada graag met bewoners in gesprek willen gaan over de Jol. Wat speelt er en wat leeft er bij de bewoners? Wat kan anders en waar is behoefte aan in de wijk? Wat gaat goed en wat zijn de aandachtpunten van de wijk? Wilt u hierover in gesprek gaan met Centrada? Stuur dan een e-mail met uw naam, huisnummer en telefoonnummer naar: gebiedsregisseurs@centrada.nl.

De Beter Buurt Bijdrage

Heeft u een leuk idee voor uw straat of buurt? Doe dan een aanvraag voor een Beter Buurt Bijdrage!

Wilt u bijvoorbeeld met de flatbewoners het trappenhuis opfleuren, organiseren van een sport- en speeldag voor de kinderen in de straat of het gezamenlijk plaatsen van schuttingen, een beukenhaag of heeft u zelf nog super leuke ideeën? Doe dan een aanvraag voor een Beter Buurt Bijdrage! Het is belangrijk dat uw idee aan de volgende criteria voldoet:

- U bent huurder van Centrada
- Het plan is origineel
- Er is in de straat/buurt voldoende draagvlak voor het idee
- Bewoners zetten zich in om het plan te realiseren

Voldoet uw idee aan deze criteria? Dan kunt u hier klikken om het aanvraagformulier te downloaden.

Nadat wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, leggen we het plan voor aan een beoordelingscommissie. Uiterlijk vier weken nadat de commissie de aanvragen heeft behandeld, hoort u van Centrada of uw idee in aanmerking komt voor een Beter Buurt Bijdrage.

 

Word Buurtambassadeur!

Vindt u schoon, heel en veilig ook belangrijk? Word dan nu Buurtambassadeur!

Hecht u ook veel waarde aan een schone, hele en veilige woonomgeving? En wilt u ook een steentje bijdragen aan een prettige woonomgeving? Samen werken aan wonen wil Centrada SAMEN met u doen. Daarom zijn wij op zoek naar huurders die de ogen, oren en stem in de eigen straat of wijk willen zijn. Als bewoner signaleert u als eerste welke zaken er spelen en weet u als geen ander wat de buurt nodig heeft. Wij maken graag gebruik van uw deskundigheid, dus meld u aan als Buurtambassadeur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met één van de gebiedsregisseurs van Centrada via het telefoonnummer 0320-239600 of meld u aan via gebiedsregisseurs@centrada.nl

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software