Bewonersgroep Schoon en Veilig zet zich in voor Kamp-Zuid

 

Algemene informatie:

Centrada organiseert jaarlijks pleingesprekken: Samen met de gemeente en Welzijn Lelystad gaan we de wijken in om te praten met bewoners over wat er in de wijk speelt. Tijdens een pleingesprek in de Kamp (in september 2014), gaven bewoners aan dat het slecht gesteld is met de achterpaden in Kamp-Zuid. Vervolgens gaf een aantal bewoners aan graag mee te willen denken over een oplossing en de handen uit de mouwen te willen steken. Recent is Centrada met de betrokken bewoners, gemeente, Belangencomité Kamp en Welzijn Lelystad om tafel gaan zitten om te bespreken wat we gezamenlijk willen bereiken en hoe we dat gaan doen. De bewoners hebben zich inmiddels verenigd in 'Bewonersgroep Schoon en Veilig'. Afgesproken is dat we alle 100 woningen in het gebied langsgaan om te vragen wat de bewoners vinden van de woonomgeving en of zij willen helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Naar aanleiding van de uitkomsten bekijkt de werkgroep welke acties nodig zijn om Kamp-Zuid schoner, veiliger en leuker te maken.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software