Jol blijft verbeteren

 

Algemene informatie:

Centrada blijft bewoners aanspreken op slecht tuinonderhoud en ondersteuning bieden waar nodig is. Maar als het nodig is om handhavend op te treden doen we dat ook. In 2015 intensiveren we onze samenwerking met de Wijkraad kustwijk. Ook blijven we kennismakingsgesprekken voeren met nieuwe bewoners in de Jol. Deze gesprekken worden gevoerd door de bewonersconsulent van Centrada en de wijkagent. Het doel is om in contact te komen met nieuwe bewoners in de Jol. Graag willen wij duidelijk maken wat bewoners van Centrada en de politie mogen verwachten, maar ook wat wij van een bewoner verwachten. Als laatste zou Centrada graag met bewoners in gesprek willen gaan over de Jol. Wat speelt er en wat leeft er bij de bewoners? Wat kan anders en waar is behoefte aan in de wijk? Wat gaat goed en wat zijn de aandachtpunten van de wijk? Wilt u hierover in gesprek gaan met Centrada? Stuur dan een e-mail met uw naam, huisnummer en telefoonnummer naar: gebiedsregisseurs@centrada.nl.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software