Metamorfose in de wijk Jol

De afgelopen vier jaar hebben Centrada, de gemeente, HVOB en Welzijn Lelystad nauw samengewerkt om het woongenot in de wijk de Jol te verbeteren. De gemeente zorgde onder andere voor het groot onderhoud van de buitenruimte en Centrada pakte de woningen aan met de bijbehorende tuinen/erfafscheidingen. Tijdens de bewonersgesprekken hebben wij de bewoners ook gevraagd hoe wij gezamenlijk (bewoners, gemeente, Centrada en HVOB) het woongenot kunnen verbeteren.

Groot onderhoud
Bewoners konden al enige tijd genieten van hun nieuwe keuken, badkamer en toilet en inmiddels zijn ook de laatste schuttingen geplaatst. Afgelopen maand rondde de gemeente het groot onderhoud af en inmiddels zijn, in opdracht van Centrada, de laatste beukenhagen geplant in de voortuinen van diverse woningen. In totaal is bij bijna 300 woningen aan de achterzijde een schutting geplaatst, zijn er 105 bloembakken geplaatst en meer dan 1.000 meter beukenhaag aan de voorzijde geplant. De wijk heeft een ware metamorfose ondergaan!

Buurtinitiatieven
De afgelopen vier jaar zijn er zo’n 426 bewonersgesprekken gevoerd; al deze bewoners zijn persoonlijk bezocht door twee medewerkers vanuit het projectteam van gemeente en Centrada. Uit de persoonlijke gesprekken kwamen diverse initiatieven naar voren. Zoals het realiseren van speeltuinen in diverse hofjes, schoonmaakacties en zwerfvuil “opruimgroepjes”. Meerdere initiatieven hebben we al handen en voeten kunnen geven en het komende jaar zullen we hier verder mee gaan. Veel bewoners in de wijk zijn enthousiast over de veranderingen. Met regelmaat zien we nu dat men de eigen tuin ook een flinke opknapbeurt geeft. 

Omdat beelden meer zeggen dan woorden, hebben we een filmpje gemaakt over het project.