Woonzorgcentrum Hanzeborg

Centrada gaat 40 nieuwe zorgappartementen bouwen. Het gaat hierbij om een aanbouw aan woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad Centrum. 

Projectinformatie

Woonzorgcentrum Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat in Lelystad Centrum krijgt een nieuwe aanbouw met 40 zorgappartementen voor intramurale zorg voor mensen met dementie. Salverda Bouw gaat de nieuwbouw voor Centrada realiseren. In april 2022 zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan. De verwachte oplevering van de nieuwe aanbouw is medio 2023.

Multifunctioneel gebouw
Hanzeborg is een multifunctioneel gebouw met een belangrijke functie in de wijk HanzePark. Het ligt midden in de wijk en vlakbij het stadscentrum en centraal station. Het biedt naast een verpleeghuis ook een kinderdagverblijf, kapper, pedicure, Grand-café en een zwembad. Kortom, een levendige ‘stadse’ omgeving voor bewoners die van gezellige drukte houden.

Uitbreiding Hanzeborg
Door vergrijzing en de toenemende vraag naar complexe zorg neemt ook de vraag naar woonzorglocaties toe. Centrada faciliteert Woonzorg Flevoland in dit huisvestingsvraagstuk. Woonzorg Flevoland heeft Centrada gevraagd te onderzoeken of een uitbreiding van de Hanzeborg mogelijk was. Het onderzoek leverde een positieve uitkomst op. Hanzeborg wordt uitgebreid met 40 nieuwe zorgappartementen. Centrada investeert hiermee vanuit haar maatschappelijke rol in de uitbreiding van haar zorgvastgoed. Belangrijk onderdeel van de afspraken bij deze nieuwbouw is dat de zorgappartementen op termijn makkelijk om te bouwen zijn tot reguliere huurappartementen.

Oog voor de mens en kwaliteit van leven
De visie van Woonzorg Flevoland op wonen en zorg is belevingsgericht waarbij de bewoner zoveel mogelijk eigen regie heeft. Met oog voor de mens en kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase.