Verzekeringen

Het kan u zo maar overkomen: schade aan/of in de woning door brand, water, storm of inbraak. Een goede verzekering is dan onmisbaar. Centrada heeft een opstalverzekering voor al haar woningen. Alle andere verzekeringen, zoals een inboedel of aansprakelijkheid, moet u zelf regelen. Deze kunt u afsluiten bij een verzekeraar naar keuze tegen een relatief laag maandbedrag.

Opstalverzekering

Centrada heeft voor al haar woningen een opstalverzekering afgesloten. Die dekt de bouwtechnische schade aan uw woning. Niet de schade aan uw eigendommen.

Let hierbij wel op: als het gaat om een zelf aangebrachte voorziening, bijvoorbeeld een schuurtje, garage of nieuwe keuken, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade. U kunt dit meestal meeverzekeren via uw inboedelverzekering. Dit heet dan huurdersbelang.

Inboedelverzekering

Wanneer er schade ontstaat aan uw inboedel, uw persoonlijke spullen en apparatuur in en om het huis, dan is een inboedelverzekering handig. We adviseren u daarom ook deze af te sluiten, zodat u niet te maken krijgt met hoge kosten om de beschadigde spullen te vervangen of te laten repareren. Kijk bij het afsluiten van de inboedelverzekering of het goed aansluit op uw persoonlijke situatie.

Aansprakelijkheidsverzekering

Uw inboedelverzekering vergoedt alleen uw eigen spullen. Een eventuele schadeclaim van buren of omwonenden valt daar niet onder. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u, uw partner, kind of huisdier bij derden veroorzaakt, zowel binnenshuis als daarbuiten.

Maar ook als u per ongeluk het bad laat overlopen en er ontstaat daardoor schade aan de woning. Dan valt dit niet onder de opstalverzekering van Centrada. Dit wordt gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten over uw rechten en plichten als huurder van Centrada?

Bekijk de algemene huurvoorwaarden.