Heeft u een reparatieverzoek?

Dien deze dan in via 'Mijn Centrada'.
Dit kan 24/7!
Heeft u nog geen inlog voor 'Mijn Centrada'?
Stuur dan een e-mail naar wonen@centrada.nl met uw naam en adres. We sturen uw inloggegevens dan toe.

Stadhuispenning voor Eep Bronkhorst

Horselenbergstadhuispenningbronkhorst 27 augustus 2015

Eep Bronkhorst ontving woensdag 26 augustus, bij zijn afscheid als directeur-bestuurder van woningcorporatie Centrada, een stadhuispenning. Hij kreeg de penning vanwege zijn verdiensten voor Lelystad. Burgemeester Margreet Horselenberg overhandigde hem de penning en dankte hem voor zijn inzet voor de verdere ontwikkeling van de stad en voor de inwoners van Lelystad.

Jongeren per abuis uitgesloten voor Grietenij 1646

25 augustus 2015

Heeft u gereageerd op Grietenij 1646? Per abuis zijn alle jongeren uitgesloten voor deze woning, terwijl het wel om een jongerenwoning ging. Om de jongeren toch de kans te geven hierop te reageren is hij opnieuw op de site. Wilt u in aanmerking komen voor de woning? Dan is het van belang dat u op de woning reageert ook als u al heeft gereageerd op de vorige advertentie!

KWH meet dienstverlening Centrada

21 augustus 2015

Centrada wil haar klanten graag goed en snel van dienst zijn. Daarom laten wij onze dienstverlening doorlopend meten door KWH (Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector). Zij onderzoeken de komende tijd hoe huurders onze service waarderen bij reparatieverzoeken, het opleveren van woningen, het opzeggen van de huur en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Heeft u in de periode mei-juli over één van deze onderwerpen contact gehad met Centrada, dan is het mogelijk dat u benaderd wordt.

Eerste buurtambassadeur Punter-flats een feit

buurtambassadeur 21 augustus 2015

Recent heeft Centrada portiekgesprekken gehouden in de Punter. Naar aanleiding van deze portiekgesprekken hebben zich vier bewoners gemeld als buurtambassadeur voor de Punter-flats. Deze week tekende de eerste bewoner, Richard de Zoete, de overeenkomst voor buurtambassadeur. Hier staat bijvoorbeeld in dat hij meldingen uit de buurt doorgeeft aan Centrada, als aanspreekpunt voor de flat functioneert en samen met de andere buurtambassadeurs toezicht houdt op het schoon en veilig houden van de omgeving. Ook kreeg hij een jas overhandigd waarmee hij herkenbaar is tijdens zijn rondes in de wijk.

Centrada start onderhoud aan meer dan 500 woningen

Delta_woning1 18 augustus 2015

De bouwvak is ten einde en Centrada start met een aantal onderhoudsprojecten aan ruim 500 huurwoningen en aan woonzorgcentrum De Hoven. De werkzaamheden bestaan vooral uit reiniging van kozijnen en galerijen, houtrotherstel en schilderwerkzaamheden. Met de onderhoudswerkzaamheden is een investering van ruim 1 miljoen euro gemoeid.

Open dag 'Huren in Nederland'

BeeldmerkHIN_jpg550x0_1 24 juli 2015

Op zaterdag 12 september 2015 vindt de eerste landelijke open dag 'Huren in Nederland' plaats; een landelijke open dag waarop corporaties in Nederland hun deuren openen om een kijkje in de keuken te bieden.
Ook Centrada doet hier aan mee. Centrada stelt op deze dag haar kantoor aan de Wigstraat 18 open voor alle Lelystedelingen.

Meer nieuws


webdesign door ipsis b.v.