Op zoek naar een woning

Bent u op zoek naar een (sociale) huurwoning van Centrada in Lelystad, dan heeft u een inschrijving als woningzoekende nodig. Inschrijven kan vanaf 17 jaar. Uw inschrijfgegevens bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Bij toewijzing controleert Centrada of de gegevens van uw inschrijving kloppen. Een inschrijving kost € 15,00 per jaar.

Inschrijving verlengen

Na inschrijving is uw registratie als woningzoekende een jaar geldig. De eerste verlengingsdatum is dus precies een jaar na de inschrijfdatum. U moet uw inschrijving jaarlijks zelf verlengen. Dit doet u door hier in te loggen als woningzoekende. Na inloggen ziet u bovenaan de pagina een oranje kader met Verlengen inschrijving. Ziet u dit kader niet? Klik dan linksboven op uw naam. Klik daarna op Verlengen inschrijving. 

Zoeken

Als u bent ingeschreven kunt u bij uw zoekprofiel uw woonwensen opslaan. U kunt bijvoorbeeld aangeven welk type woning u zoekt en hoeveel kamers de woning moet hebben. U krijgt dan per e-mail een tipbericht als er een woning op de website staat die aan uw woonwensen voldoet en bij uw inschrijfgegevens past.

Reageren

Met uw inschrijving kunt u vanaf 18 jaar via onze website reageren op woningen die op dat moment beschikbaar zijn. U reageert op basis van uw opgebouwde inschrijfduur (hoe langer u ingeschreven bent, hoe meer kans u maakt) of via loting (iedereen maakt evenveel kans). U kunt pas reageren als u voldoet aan de gestelde voorwaarden wat betreft huishoudgrootte, inkomen en leeftijd.

Bezichtiging en accepteren

Na sluiting van de reactietermijn wordt de definitieve rangorde bepaalt en nodigt Centrada de eerste kandidaat uit om de woning te bezichtigen. Na de bezichtiging heeft u een dag de tijd om te laten weten of u de woning wilt huren. U levert dan de benodigde documenten aan, zodat Centrada kan beoordelen of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Daarna tekent u het huurcontract. 

Benodigde papieren bij acceptatie:

  • Inkomensverklaring over het jaar 2022 of 2023 (zodra deze beschikbaar komt).
  • Recent uittreksel Basis Registratie Personen met historische adresgegevens (via de gemeente). Deze mag niet ouder zijn dan zes maanden.
  • Verklaring woonsituatie. Staat uw medeaanvrager op een ander adres ingeschreven? Laat hem of haar dan ook een verklaring invullen!
  • Eventuele toestemming van uw bewindvoerder.

Bent u gescheiden en heeft u meeverhuizende kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u door middel van een officieel document (ouderschapsplan/voogdijpapieren) kunnen aantonen dat de kinderen (deels) bij u verblijven.

Wilt u meer weten? Alle regels die van toepassing zijn vindt u in Regels woonruimteverdeling Centrada.