Urgentie

In acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheden, kunt u in aanmerking komen voor urgentie. U krijgt dan een passende woning toegewezen. Hieronder is omschreven hoe het aanvragen van urgentie in zijn werk gaat. Uitgebreide informatie over het aanvragen van urgentie, de gestelde voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u in het urgentiereglement In aanvulling op het urgentiereglement is het in bepaalde gevallen mogelijk om urgentie aan te vragen op basis van mantelzorg.

Stap 1: Kom ik in aanmerking voor urgentie?

U kunt zelf zien of u voor urgentie in aanmerking komt door de gestelde vragen in de urgentiewijzer te beantwoorden.

Stap 2: Invullen formulieren

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie, vul dan het aanvraagformulier volledig in. U voorziet de aanvraag van een persoonlijke brief en de gevraagde bewijsstukken.

Stap 3: Inleveren documenten

Het ingevulde Aanvraagformulier Urgentie, uw persoonlijke brief en de gevraagde bijlagen levert u in bij de Klantenservice van Centrada.  Neemt u voordat u het formulier in wilt leveren eerst contact op met onze Klantenservice. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0320) 239 600.

Stap 4: Medewerker Centrada controleert uw aanvraag

Tijdens de afspraak wordt bekeken of u voldoet aan de criteria om urgentie te krijgen en of het indienen van de aanvraag zinvol is. Besluit u om de aanvraag officieel in te dienen, dan vragen we u direct € 75 per pinbetaling te voldoen. De medewerker informeert u over de datum waarop uw aanvraag wordt besproken.

Stap 5: Behandeling aanvraag door Urgentiecommissie

De urgentiecommissie van Centrada komt eenmaal in de twee weken bij elkaar om alle ingediende aanvragen te bespreken. Uw aanvraag wordt behandeld op de aan u doorgegeven datum. Wijzigt deze datum door omstandigheden, dan brengt de urgentiecommissie u hiervan op de hoogte. De urgentiecommissie besluit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen zes weken nadat zij de complete aanvraag heeft ontvangen) of u wel of geen urgentie krijgt. Het besluit van de urgentiecommissie ontvangt u schriftelijk.